Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 59/2 - 2016 / Volume 59/2 - 2016
Poljak, M., Mikuž, V., Trajanova, M., Hajek Tadesse, V., Miknić, M., Jurkovšek, B., Šoster, A.
Badenijske in sarmatijske plasti v gradbeni jami za hidroelektrarno Brežice
2016. Geologija 59/2, 129-154

Gabor, L., Rman, N.
Mofete v Slovenskih goricah
2016. Geologija 59/2, 155-177

Kanduč, T., Samardžija, Z., Mori, N., Jerebic, A., Levačič, I., Kračun, M., Robinson, J. A., Žigon, S., Blažeka, Ž., Kocman, D.
Hidrogeokemične in izotopske značilnosti reke Pesnice
2016. Geologija 59/2, 179-192

Serianz, L.
Tridimenzionalni model Radovniškega ledenika iz zadnje poledenitve
2016. Geologija 59/2, 193-204

Andjelov, M., Frantar, P., Mikulič, Z., Pavlič, U., Savić, V., Souvent, P., Uhan, J.
Ocena količinskega stanja podzemnih voda za Načrt upravljanja voda 2015-2021 v Sloveniji
2016. Geologija 59/2, 205-219

Janža, M., Šram, D., Mezga, K., Andjelov, M., Uhan, J.
Ocena potrebnih količin podzemnih voda za ohranjanje ekosistemov in doseganje dobrega ekološkega stanja površinskih voda
2016. Geologija 59/2, 221-232

Horvat, A.
Revizija srednjemiocenske silikoflgelatne vrste Distephanopsis concavus Horvat
2016. Geologija 59/2, 233-241

Žibret, L.
Prispevek k boljšemu razumevanju strukturnih značilnosti in tektonskih faz območja Boča v coni Periadriatskega preloma
2016. Geologija 59/2, 243-257

Jemec Auflič, M., Šinigoj, J., Krivic, M., Podboj, M., Peternel, T., Komac, M.
Sistem opozarjanja na nevarnost proženja zemeljskih plazov v Sloveniji (Masprem)
2016. Geologija 59/2, 259-271

Mohorič, N., Grigillo, D., Jemec Auflič, M., Mikoš, M., Celarc, B.
Vzdolžni profili hudourniških strug v Zahodnih Karavankah
2016. Geologija 59/2, 273-286

Pirc, S.
Urednika: Matevž NOVAK & Nina RMAN, 2016: Geološki atlas Slovenije. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, 124 str.
2016. Geologija 59/2, 287-288

Rajver, D., Lapanje, A., Janža, M.
5. Evropski geotermalni kongres v Strasbourgu (Francija) 19. – 23. september 2016
2016. Geologija 59/2, 289-291

Rman, N., Žvab Rožič, P.
Delavnica o popularizaciji geologije, 8.12.2016, Oddelek za geologijo, NTF
2016. Geologija 59/2, 292-293

Zupančič, N.
V spomin akademiku prof. dr. Mariu Pleničarju
2016. Geologija 59/2, 294-302

Car, M., Gosar, A., Rajver, D., Stopar, R.
V spomin prof. dr. Danilu Ravniku
2016. Geologija 59/2, 303-306