Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 54/2 - 2011 / Volume 54/2 - 2011
Gosar, M.
Uvodnik
2011. Geologija 54/2, 157

Brenčič, M., Mali, N., Prestor, J.
V spomin Francu Drobnetu
2011. Geologija 54/2, 158-160

Miler, M., Gosar, M., Markič, M.
Opredelitev domnevnega meteorita iz Trbovelj
2011. Geologija 54/2, 161-168

Vrhovnik, P., Rogan Šmuc, N., Dolenec, T., Serafimovski, T., Tasev, G., Dolenec, M.
Geokemične raziskave jalovinskega materiala rudišča Sasa ter njegov vpliv na sedimente Kameniškega jezera (Republika Makedonija) – preliminarna študija
2011. Geologija 54/2, 169-176

Brenčič, M.
Izvor in pomen besede geologija
2011. Geologija 54/2, 177-192

Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B., Aljinović, D., P Nestell, G.
Stratigrafia zgornjepermskih in spodnjetriasnih plasti Žirovskega ozemlja
2011. Geologija 54/2, 193-204

Raslan F, M., Ali, M.
Mineralogy and mineral chemistry of rare-metal pegmatites at Abu Rusheid granitic gneisses, South Eastern Desert, Egypt
2011. Geologija 54/2, 205-222

Placer, L., Jamšek, P.
Ilirskobistriški fosilni plaz – mesto na plazu
2011. Geologija 54/2, 223-228

Bavec, M.
Ivan MLAKAR in Jože ČAR, 2009: Geološka karta idrijsko-cerkljanskega hribovja med Stopnikom in Rovtami 1 : 25.000
2011. Geologija 54/2, 229-231

Jurkovšek, B.
Bojan OGORELEC, 2011: Mikrofacies mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije
2011. Geologija 54/2, 231

Brenčič, M.
5. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana, 1. 12. 2011
2011. Geologija 54/2, 232-234

Černič, K.
15. Geotabor Bela krajina, 11.–16. julij 2011
2011. Geologija 54/2, 233-234

Jemec Auflič, M., Čarman, M.
2. Svetovni forum o plazovih – prenos znanosti v prakso Rim, 3.–7. oktober 2011
2011. Geologija 54/2, 234