Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 57/2 - 2014 / Volume 57/2 - 2014
Verbovšek, T.
Uvodnik
2014. Geologija 57/2, 93-94

Celarc, B., Gale, L., Kolar Jurkovšek, T.
Novi podatki o progradaciji Dachsteinske karbonatne platforme (Kamniško-Savinjske Alpe, Slovenija)
2014. Geologija 57/2, 95-104

Kolar Jurkovšek, T., Jurkovšek, B., Vuks, V. J., Horvatić, H., Aljinović, D., Šarić, Ć., Skopljak, F.
Spodnjetriasni ploščasti apnenec iz okolice Jajca (Bosna in Hercegovina)
2014. Geologija 57/2, 105-118

Gale, L.
Spodnjejurske foraminifere podpeškega apnenca (Zunanji Dinaridi, Slovenija)
2014. Geologija 57/2, 119-146

Mikuž, V., Šoster, A., Rakovc, V.
Oligocenski morski psi iz okolice Poljšice pri Podnartu
2014. Geologija 57/2, 147-154

Mikuž, V., Gašparič, R.
Nekaj redkih fosilov iz Slovenskih goric
2014. Geologija 57/2, 155-166

Komar, D., Dolenec, T., Vrhovnik, P., Rogan Šmuc, N., Lojen, S., Kniewald, G., Matešić, S. S., Lambaša Belak, Ž., Dolenec, M.
Peloid iz zaliva Makirina (Severna Dalmacija, Republika Hrvaška) – njegova potencialna uporaba v balneoterapiji
2014. Geologija 57/2, 167-176

Plaskan, M., Kramar, S., Jeršek, M.
Morfološke značilnosti in vzroki za obarvanost kristalov kalcita iz Liboj
2014. Geologija 57/2, 177-182

Rajh, G., Car, M., Gosar, A.
Raziskave z električno upornostno tomografijo vzdolž trase nasipov akumulacijskega bazena HE Brežice
2014. Geologija 57/2, 183-192

Peternel, T., Šinigoj, J., Komac, M., Jemec Auflič, M., Krivic, M.
Izpostavljenost prebivalstva, objektov in infrastrukture zaradi pojavljanja zemeljskih plazov – primer petih slovenskih občin
2014. Geologija 57/2, 193-202

Ozis, L., Trpin, J., Šmuc, J.
Spodmoli v Slovenski Istri kot potencial za razvoj geoturizma v regiji
2014. Geologija 57/2, 203-216

Vreča, P., Krajcar Bronić, I., Leis, A., Demšar, M.
Izotopska sestava padavin na postaji Ljubljana (Reaktor), Slovenija – obdobje 2007–2010
2014. Geologija 57/2, 217-230

Brenčič, M., Vreča, P.
Uporabnost devterijevega presežka v analizi življenjskega kroga embaliranih vod
2014. Geologija 57/2, 231-244

Souvent, P., Vižintin, G., Celarc, S., Čenčur Curk, B.
Ekspertni sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije
2014. Geologija 57/2, 245-252

Berqiraj, A., Uta, A.
The XXth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association
2014. Geologija 57/2, 251-258

Brenčič, M.
7. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana, 4. 12. 2014
2014. Geologija 57/2, 252

Brenčič, M.
Slavnostna akademija na Oddelku za geologijo – ob življenjskih jubilejih profesorjev Ljubljana 5. 12. 2014
2014. Geologija 57/2, 253

Kocjančič, A.
Poročilo Društva študentov geologije za študijsko leto 2013/2014
2014. Geologija 57/2, 253-255

Trajanova, M.
IGCP – priložnost za mlade raziskovalce
2014. Geologija 57/2, 255-256

Pavšič, J.
Devetdeset let akademika prof. dr. Maria Pleničarja
2014. Geologija 57/2, 257