Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 57/1 - 2014 / Volume 57/1 - 2014
Miler, M.
SEM/EDS opredelitev prašnih usedlin v padavinah in ocena njihovega izvora
2014. Geologija 57/1, 5-14

Markič, M., Brenčič, M.
Visoka vsebnost arzena (As) v drobcih zgornjemiocenskega premoga iz vrtine TER-1/03 (Terbegovci – Sveti Jurij ob Ščavnici, SV Slovenija)
2014. Geologija 57/1, 15-26

Mikuž, V., Bartol, M., Ulaga, Š.
Ribje vretence iz miocenskih plasti v okolici Govc
2014. Geologija 57/1, 27-32

Mikuž, V., Bartol, M., Šoster, A.
Zobje miocenskega špara v laporovcu z Mastnega hriba nad Škocjanom
2014. Geologija 57/1, 33-38

Koroša, A., Žižek, S., Mali, N.
Možnosti pojavljanja kokcidiostatikov v okolju
2014. Geologija 57/1, 39-52

Urbanc, J., Škarja, J., Kožar Logar, J., Lojen, S.
Ugotavljanje vzrokov za pojavljanje amonija in železa v vodnem viru Borovniški vršaj
2014. Geologija 57/1, 53-62

Čarman, M.
Bočno razširjanje kot posebna oblika gibanja tal na območju Doline v občini Puconci
2014. Geologija 57/1, 63-70

Strgar, I.
Pomen uporabe popravnih koeficientov in nekatere nepravilnosti pri izdelavi elaboratov trdnih nekovinskih mineralnih surovin
2014. Geologija 57/1, 71-76

Križnar, M.
Jure ŽALOHAR & Tomaž HITIJ, 2014: Fossil Seahorses & Other Biota from the Tunjice Konservat-Lagerstätte, Slovenia
2014. Geologija 57/1, 77-77

Pirc, S.
Duška ROKAVEC, 2014: Gline v Sloveniji
2014. Geologija 57/1, 78-79

Gosar, M.
Uredniki: Clemens REIMANN, Manfred BIRKE, Alecos DEMETRIADES, Peter FILZMOSER & Patrick O'CONNOR 2014: Chemistry of Europe's agricultural soils, Part A: Methodology and interpretation of the GEMAS data set, Chemistry of Europe's agricultural soils, Part B: General background information and further analysis of the GEMAS data set
2014. Geologija 57/1, 80-81

Janža, M., Čarman, M., Šolc, U., Peternel, T., Podboj, M., Verbovšek, T., Vreča, P.
Poročila
2014. Geologija 57/1, 82-85

Kolar Jurkovšek, T.
V spomin Ljudmili Šribar
2014. Geologija 57/1, 86-87