Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 56/2 - 2013 / Volume 56/2 - 2013
Komac, M.
Uvodnik ob 60. obletnici revije Geologija
2013. Geologija 56/2, 149

Čar, J.
Ladinijske plasti skonca idrijskega rudišča (Z Slovenija)
2013. Geologija 56/2, 151-174

Rožič, B., Gale, L., Kolar Jurkovšek, T.
Razširjenost zgornjenorijske do retijske Slatniške formacije v Tolminskem pokrovu, vzhodne Južne Alpe
2013. Geologija 56/2, 175-186

Kralj, P.
Podmorski piroklastični sedimenti terciarnih bazenov severovzhodne Slovenije
2013. Geologija 56/2, 187-197

Mikuž, V., Šoster, A.
Spodnjemiocenske ribe in želva iz Žvarulj pri Mlinšah (Centralna Paratetida)
2013. Geologija 56/2, 199-218

Koceli, A., Kanduč, T., Verbovšek, T.
Anorganski ogljikov cikel v sistemu tla-kamnina-podzemna voda v kraško-razpoklinskih vodonosnikih
2013. Geologija 56/2, 219-228

Ferjan Stanič, T., Brenčič, M., Zupančič, N.
Vsebnosti težkih kovin v tleh na območju nekdanjih fužin v Spodnji Radovni, Slovenija
2013. Geologija 56/2, 229-241

Teršič, T., Gosar, M.
Deževnikovi iztrebki kot vzorčno stredstvo – primer uporabe na močno onesnaženem območju Hg žgalnice Pšenk (Idrijsko, Slovenija)
2013. Geologija 56/2, 243-255

Rman, N.
Uporabnost učnega modela medzrnskega vodonosnika za izboljšanje poznavanja dinamike podzemne vode
2013. Geologija 56/2, 257-264

Placer, L.
Bogdan JURKOVŠEK, Blanka CVETKO TEŠOVIĆ in Tea KOLAR-JURKOVŠEK, Geologija Krasa, 205 str.
2013. Geologija 56/2, 265

Rman, N., Prestor, J., Lapanje, A., Rajver, D., Senegačnik, A., Mencin, E., Rokavec, D., Šinigoj, J., Bedjanič, M., Gorjup Kavčič, M., Križnar, M., Brajkovič, R., Šmuc, A.
Poročila
2013. Geologija 56/2, 267-272