Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 7 - 1961 / Volume 7 - 1961
Kerčmar, D.
Prve najdbe zgornjejurskih apnenih alg v Sloveniji
1961. Geologija 7, 9-24

Šercelj, A.
O kvartarni vegetaciji na Slovenskem
1961. Geologija 7, 25-34

Pleničar, M.
Položaj krede južne Slovenije v mediteranski geosinklinali
1961. Geologija 7, 35-42

Štrucl, I.
Rezultati najnovejših geoloških raziskav v širši okolici mežiškega rudišča
1961. Geologija 7, 43-53

Ramovš, A.
Prispevek k stratigrafiji severovzhodnega dela Krškega polja
1961. Geologija 7, 55-61

Pleničar, M.
Hipurit iz krednega apnenca pri Postojni
1961. Geologija 7, 63-65

Kuščer, D.
Psevdozilijski skladi v okolici Zagorja
1961. Geologija 7, 67-69

Grobelšek, E.
Mikrosporiranje - pomoč v flotaciji
1961. Geologija 7, 71-73

Ramovš, A.
Razvoj mlajšega paleozoika pri Selcah
1961. Geologija 7, 75-78

Ramovš, A.
Nekaj problemov o grödenskih skladih na Slovenskem
1961. Geologija 7, 79-84

Germovšek, C.
O mlajšepaleozojskih in sosednjih mezozojskih skladih južno od Kočevja
1961. Geologija 7, 85-100

Iskra, M.
Prispevek k stratigrafiji in tektoniki ozemlja zgornje Idrijce in Nikove
1961. Geologija 7, 101-106

Grad, K.
Geološke razmere v okolici Litije
1961. Geologija 7, 107-111

Grad, K.
Geološke razmere med Rudnico in Savo
1961. Geologija 7, 113-118

Breznik, M.
Akumulacija na Cerkniškem in Planinskem polju
1961. Geologija 7, 119-149

Žlebnik, L., Breznik, M.
Geološke razmere na območju projektiranih hidroelektraren na Dravi med Mariborom in Ptujem
1961. Geologija 7, 151-176

Kuščer, D.
Hidrogeološki problemi v jami Loke rudnika Zagorje
1961. Geologija 7, 177-191

Čadež, N.
Določanje razvodnic na krasu
1961. Geologija 7, 193-196

Faninger, E.
Magmatske kamnine v Kamniških alpah in pri Laškem
1961. Geologija 7, 197-225

Faninger, E.
Albitiziran kremenov porfirit iz kokrškega kamnoloma
1961. Geologija 7, 227-232

Hinterlechner Ravnik, A.
Paragonit v dolomitnem marmorju iz kraja Cvetkovo Gjubrište, Makedonija
1961. Geologija 7, 233-236

Ocepek, V.
Mineralna sestava kremenovih peskov iz nekaterih nahajališč v Sloveniji
1961. Geologija 7, 237-245

Pavlovec, R.
O presedimentaciji makroforaminifer v flišu
1961. Geologija 7, 247-255

Pavlovec, R.
Starost terciarnega fliša v Sloveniji
1961. Geologija 7, 257-260

Grad, K.
O starosti fliša pri Kališah
1961. Geologija 7, 261-264

Flügel, E.
Ekološke in stratigrafske raziskave zgornjetriasnih koralnih grebenov v Severnih Alpah
1961. Geologija 7, 265-267

Drobne, F., Tovornik, S.
Obvestilo o raziskavah geoloških pogojev za gradnje na območju mesta Ljubljana
1961. Geologija 7, 269-274

Grimšičar, A.
Plaz v Tržiču
1961. Geologija 7, 275-282

Grimšičar, A.
O geoloških razmerah med Bohinjem in Triglavskimi jezeri
1961. Geologija 7, 283-285

Pavlovec, R.
Nekaj misli o sprijemanju mlajšega prodnega nanosa v Ljubljanski kotlini
1961. Geologija 7, 287-298