Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 56/1 - 2013 / Volume 56/1 - 2013
Miler, M., Mirtič, B.
Točnost in natančnost EDS analize pri prepoznavanju mineralov s kovinami v poliranih vzorcih in grobih delcih
2013. Geologija 56/1, 5-17

Ambrožič, B., Šturm, S., Jeršek, M., Mirtič, B.
Tekstura hondrul in kemijska sestava olivina v meteoritu Jesenice
2013. Geologija 56/1, 19-28

Kržič, A., Šmit, Ž., Fajfar, H., Dolenec, M., Činč Juhant, B., Jeršek, M.
Izvor smaragdov v arheoloških predmetih na Slovenskem
2013. Geologija 56/1, 29-46

Jeršek, M., Kramar, S., Skobe, S., Zupančič, N., Podgoršek, V.
Minerali pohorskih marmorjev
2013. Geologija 56/1, 49-56

Trajanova, M., Žorž, Z.
Opuščeni rudnik Remšnik z ramsbeckitom in namuwitom(?)
2013. Geologija 56/1, 57-71

Šoster, A., Mikuž, V.
Ostanki rib iz miocenskih plasti Višnje vasi blizu Vojnika
2013. Geologija 56/1, 73-86

Žibret, G.
Organske spojine v urbanih prahovih na območju Celja
2013. Geologija 56/1, 87-96

Trček, B., Auersperger, P., Leis, A., Sültenfuss, J.
Ocena ranljivosti urbanega vodonosnika na osnovi okoljskih sledil
2013. Geologija 56/1, 97-106

Ali, M. A.
Mineral chemistry and genesis of Zr, Th, U, Nb, Pb, P, Ce and F enriched peralkaline granites of El-Sibai shear zone, Central Eastern Desert, Egypt
2013. Geologija 56/1, 107-128

Novak, M.
Miloš BAVEC, 2013: Zgodbe iz podzemlja – Geologija za vse otroke
2013. Geologija 56/1, 129-130

Verbovšek, T., Vreča, P.
Poročila
2013. Geologija 56/1, 131-133

Ogorelec, B., Ravnik, D.
Dipl. ing. Marjanu Dolencu v slovo
2013. Geologija 56/1, 134

Trajanova, M., Komac, M.
V spomin prof. dr. Bojanu Ogorelcu
2013. Geologija 56/1, 135-141