Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 55/1 - 2012 / Volume 55/1 - 2012
Miler, M., Gosar, M.
Dve leti raziskav meteorita Javorje
2012. Geologija 55/1, 5-16

Gale, L.
Retijska foraminiferna združba dachsteinskega apnenca Begunjščice (enota Košuta, vzhodne Južne Alpe)
2012. Geologija 55/1, 17-44

Oprčkal, P., Gale, L., Kolar Jurkovšek, T., Rožič, B.
Dokaz za norijsko-retijsko natezno tektoniko v Slovenskem bazenu (Južne Alpe)
2012. Geologija 55/1, 45-56

Mikuž, V., Škedelj Petrič, A., Bartol, M.
Anelidi v miocenskem litotamnijskem apnencu iz Zgornje Pohance
2012. Geologija 55/1, 57-66

Mikuž, V., Gašparič, R., Bartol, M., Horvat, A., Pavšič, J.
Miocenski pteropodi s Poličkega Vrha v Slovenskih goricah
2012. Geologija 55/1, 67-76

Dozet, S., Kanduč, T., Markič, M.
Prispevek k petrologiji temno sivih do črnih plasti v zgornjepermskih in triasnih karbonatnih kamninah na območju med Ljubljano in Blokami
2012. Geologija 55/1, 77-92

Ali, M. A.
Mineral chemistry of monazite-(Nd), xenotime-(Y), apatite, fluorite and zircon hosting in lamprophyre dyke in Abu Rusheid area, South Eastern Desert, Egypt
2012. Geologija 55/1, 93-106

Šram, D., Brenčič, M., Lapanje, A., Janža, M.
Prostorski model visečih vodonosnikov na Ljubljanskem polju
2012. Geologija 55/1, 107-116

Rajver, D., Lapanje, A., Rman, N.
Možnosti proizvodnje elektrike iz geotermalne energije v Sloveniji v naslednjem desetletju
2012. Geologija 55/1, 117-140

Štibelj, K.
Uporaba različnih preiskovalnih metod tal za forenzični namen
2012. Geologija 55/1, 141-150

Brenčič, M.
Minoru OZIMA, Jun KORENAGA, Qing-Zhu YIN, 2012: The Earth – Its Birth and Growth,druga izdaja. Cambridge University Press, 164 str.
2012. Geologija 55/1, 151

Verbovšek, T.
Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno poročilo za leto 2011
2012. Geologija 55/1, 152-153

Kralj, P.
V spomin Antonu Nosanu
2012. Geologija 55/1, 154