Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 53/2 - 2010 / Volume 53/2 - 2010
Godec, M., Sinčič, P.
V spomin dr. Renatu Vidrihu
2010. Geologija 53/2, 113

Ogorelec, B., Mikuž, V.
V spomin mag. Bogoljubu Aničiću
2010. Geologija 53/2, 114-118

Zupančič, N., Trajanova, M.
V spomin akademiku prof. Stanku Grafenauerju
2010. Geologija 53/2, 119-121

Teršič, T.
Vsebnosti in prostorske razporeditve kemijskih prvin na območju nekdanje žgalnice živega srebra Pšenk (Idrijsko, Slovenija)
2010. Geologija 53/2, 122-129

Raslan, M., Ali, M.
Mineral chemistry of polymetallic mineralization associated with altered granite, Hangaliya area, South Eastern Desert, Egypt
2010. Geologija 53/2, 129-138

Lenart, A., Jeršek, M., Mirtič, B., Šturm, S.
Meteorit Jesenice: Mineralno-kemijska sestava žgalne skorje navadnega hondrita
2010. Geologija 53/2, 139-146

Fifer Bizjak, K.
Določitev koeficienta hrapavosti razpoke s 3D skenerjem
2010. Geologija 53/2, 147-152

Mikuž, V.
Največja korona fosilnega morskega ježka na Slovenskem
2010. Geologija 53/2, 153-164

Mikuž, V.
Cyrtorhina globosa iz srednjeeocenskih plasti Ćopija v Istri, Hrvaška
2010. Geologija 53/2, 165-168

Čarman, M.
Pojavi nestabilnosti terena na dolenjskem krasu
2010. Geologija 53/2, 169-172

Čarman, M., Peternel, T.
Skalni podori Stara gora pri Dvoru v občini Žužemberk
2010. Geologija 53/2, 173-180

Petkovšek, A., Maček, M., Majes, B.
Prispevek k boljšemu prepoznavanju nabrekalnega potenciala v zemljinah in mehkih kamninah
2010. Geologija 53/2, 182-196

Rman, N.
Geološke značilnosti učnih poti na Ponikvi
2010. Geologija 53/2, 197-201

Jurkovšek, B.
Bogdan JURKOVŠEK, 2010: Geološka karta severnega dela Tržaško-komenske planote 1 : 25.000; Tolmač. Geološki zavod Slovenije, 72 str., Ljubljana
2010. Geologija 53/2, 202-203

Gosar, M., Brenčič, M.
Clemens REIMANN & Manfred BIRKE (80 avtorjev), 2010: Geochemisty of European Bottled Water, Borntraeger Science Publishers, Stuttgart, 268 strani.
2010. Geologija 53/2, 203-204

Gosar, M.
Miloš MARKIČ and Reinhard F. SACHSENHOFER, 2010: The Velenje Lignite – Its Petrology and Genesis. – Geološki zavod Slovenije, 218 strani.
2010. Geologija 53/2, 204-205

Rajver, D.
4. Svetovni geotermalni kongres na Baliju (Indonezija) 25.–30. april 2010
2010. Geologija 53/2, 206-209

Zupan, H. N.
3. Slovenski geološki kongres v Bovcu 16.–18. september 2010
2010. Geologija 53/2, 210

Mikuž, V., Horvat, A.
4. Hrvaški geološki kongres v Šibeniku 14.–15. oktober 2010
2010. Geologija 53/2, 210-211

Brenčič, M.
4. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana 25.11.2009
2010. Geologija 53/2, 212