Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 6 - 1960 / Volume 6 - 1960
Pleničar, M.
Stratigrafski razvoj krednih plasti na južnem Primorskem in Notranjskem
1960. Geologija 6, 22-145

Breznik, M., Žlebnik, L.
Geološke razmere v okolici Kolašina v zvezi s projektiranimi hidroenergetskimi objekti na Tari in Morači
1960. Geologija 6, 146-169

Ramovš, A.
Razvoj mlajših paleozojskih skladov v vitanjskem nizu
1960. Geologija 6, 170-234

Berce, B.
Nekateri problemi nastanka rudišča v Mežici
1960. Geologija 6, 235-250

Štrucl, I.
Geološke značilnosti mežiškega rudišča s posebnim ozirom na kategorizacijo rudnih zalog
1960. Geologija 6, 251-278

Grafenauer, S.
Oksidne rude svinčevih in cinkovih orudenenj Gorno (Bergamo-Italija)
1960. Geologija 6, 279-285

Špeletič, V.
Rodonit iz Petrove reke v Makedoniji
1960. Geologija 6, 286-295

Drnovšek, J.
Dimenzioniranje visokih stavb glede na potres
1960. Geologija 6, 296-302

Šumi, F.
Depth Determination by Means of Gravimetrical Sounding
1960. Geologija 6, 303-312

Grad, K.
Obvestilo o raziskavah krednih sedimentov v Posavskih gubah
1960. Geologija 6, 313-315