Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 52/2 - 2009 / Volume 52/2 - 2009
Mikuž, V.
Miocenske mitilide iz okolice Stolnika v Tunjiškem gričevju
2009. Geologija 52/2, 153-164

Brenčič, M.
Analiza neenakomernih časovnih vrst: Študija kalcimetrijskih podatkov iz vrtin BV-1 in BV-2 na Ljubljanskem barju
2009. Geologija 52/2, 165-174

Brenčič, M., Prestor, J., Kompare, B., Matoz, H., Kranjc, S.
Integrirani pristop k določanju vodovarstvenih območij
2009. Geologija 52/2, 175-182

Miler, M., Curk, U., Mirtič, B.
Uporaba SEM/EDS metode pri mineraloški analizi navadnega hondritnega meteorita
2009. Geologija 52/2, 183-192

Ogorelec, B.
Spodnje jurske plasti v Preserju pri Borovnici
2009. Geologija 52/2, 193-204

Mikuž, V.
Skutele iz miocenskih skladov Slovenije
2009. Geologija 52/2, 205-212

Raslan, M. F.
Mineralogical and geochemical characteristics of uranium-rich fluorite in El-Missikat mineralized granite, Central Eastern Desert, Egypt
2009. Geologija 52/2, 213-220

Zorn, M., Mikoš, M.
Erozija tal v slovenski Istri
2009. Geologija 52/2, 221-232

Janža, M.
Modeliranje heterogenosti vodonosnika Ljubljanskega polja z uporabo Markovih verig in geostatistike
2009. Geologija 52/2, 233-240

Jamnik, B., Auersperger, P., Urbanc, J., Lah, K., Prestor, J.
Ostanki zdravil kot pokazatelj antropogenih vplivov na podzemno vodo Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja
2009. Geologija 52/2, 241-248

Komac, M., Grebenc, M.
Mednarodni raziskovalni in razvojni projekti Geološkega zavoda Slovenije za obdobje 1995–2009
2009. Geologija 52/2, 249-254

Brenčič, M.
3. Hidrogeološki kolokvij, Ljubljana, 26. 11. 2009
2009. Geologija 52/2, 255-256

Brenčič, M.
10. Šukljetovi dnevi, 25. 9. 2009, Brdo pri Kranju
2009. Geologija 52/2, 256-257

Brenčič, M.
Posvetovanje »Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih« Ljubljana, 6. 10. 2009
2009. Geologija 52/2, 257-259