Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 5 - 1959 / Volume 5 - 1959
Pleničar, M.
Tektonski okni pri Knežaku
1959. Geologija 5, 5-10

Drovenik, M.
Prispevek k poznavanju kamenin timočkega eruptivnega masiva
1959. Geologija 5, 11-30

Popp, A.
Numuliti iz Polšice
1959. Geologija 5, 31-36

Grimšičar, A., Ocepek, V.
Jugoslovanski serpentinski azbest s posebnim ozirom na azbest Stragari
1959. Geologija 5, 37-55

Grafenauer, S.
Redki prirodni svinčevi oksidi v Mežici
1959. Geologija 5, 56-62

Nosan, A.
Hidrogeologija Čatežkih toplic
1959. Geologija 5, 63-79

Bachmayer, F., Nosan, A.
Pomebno nahajališče rakovic v Gračišču pri Kubedu (Severna Istra)
1959. Geologija 5, 80-85

Flügel, E.
Hidrozoji zgornjega perma iz Slovenije in Črne gore
1959. Geologija 5, 86-91

Gregorač, F.
Prispevek k separiranju vulfenita
1959. Geologija 5, 92-97

Tancik, R.
Pedološke značilnosti Ribniške in Kočevske doline: odlomek iz Vodnogospodarske osnove porečja Krke in Kolpe
1959. Geologija 5, 98-116

Ramovš, A.
Poročilo o delu Slovenskega geološkega društva v poslovni dobi 1956/57
1959. Geologija 5, 117-122

Osole, F.
Analiza pleistocenskih jamskih sedimentov: predavanje Franca Osoleta dne 26. II. 1958
1959. Geologija 5, 123-128

Hinterlechner, A.
Ladinske kamenine in hidrotermalne spremembe črnega glinastega skrilavca v okolici Črne pri Kamniku
1959. Geologija 5, 129-151

Hinterlechner, A.
Spilitizirani diabazi v vzhodni Sloveniji
1959. Geologija 5, 152-163

Mlakar, I.
Geološke razmere idrijskega rudišča in okolice
1959. Geologija 5, 164-179

Hamrla, M.
O pogojih nastanka premogišč na krasu
1959. Geologija 5, 180-264