Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 51/1 - 2008 / Volume 51/1 - 2008
Rman, N., Brenčič, M.
Geologija Planine pri Jezeru z okolico
2008. Geologija 51/1, 5-12

Mikuž, V.
Pregled novih vrst eocenskih morskih ježkov iz Istre, opisanih v 19. in 20. stoletju
2008. Geologija 51/1, 13-28

Gosar, A.
Potresa 12. aprila 1998 in 12. julija 2004 v Krnskem pogorju – časovna porazdelitev popotresov ter odnos med magnitudo in pogostostjo popotresov
2008. Geologija 51/1, 31-38

Kanduč, T.
Hidrogeokemijske značilnosti reke Idrijce
2008. Geologija 51/1, 39-49

Turk, J.
Hidrogeologija Gradišnice in Gašpinove jame v kraškem vodonosniku med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice
2008. Geologija 51/1, 51-58

Mali, N.
Študij toka podzemne vode v nezasičeni coni z metodo izotopske razdružitve hidrogramov
2008. Geologija 51/1, 59-64

Vreča, P., Stalikas, C., Muri, G., Daskalou, V., Kanduč, T., Leis, A.
C in N elementna in izotopska sestava sedimentirane organske snovi iz jezera Pamvotis (Grčija) in Bohinjskega jezera (Slovenija)
2008. Geologija 51/1, 65-70

Urbanc, J., Jamnik, B.
Hidrokemijske in izotopske raziskave podzemne vode na Sorškem polju
2008. Geologija 51/1, 71-76

Mauko, A., Muck, T., Mladenovič, A., Mirtič, B.
Uporaba konfokalne laserske mikroskopije za ugotavljanje poroznosti naravnega kamna na primeru kalcitnega marmorja
2008. Geologija 51/1, 77-85

Miler, M., Pavšič, J.
Triasne in jurske plasti na območju Krima
2008. Geologija 51/1, 87-99

Placer, L.
Vipavski prelom
2008. Geologija 51/1, 101-105

Zorn, M., Mikoš, M.
Umikanje skalnih pobočij na erozijskih žariščih v slovenski Istri
2008. Geologija 51/1, 107-118

Gosar, M., Kovačič, K., Bavec, M.
Geokemična sestava lamin v mlajšekvartarnem jezerskem sedimentu pri Srpenici v dolini Soče
2008. Geologija 51/1, 119-126

Ogorelec, B.
Jurkovšek, B., Geološka karta severnega dela Tržaško-komenske planote 1:25 000
2008. Geologija 51/1, 127-128

Ogorelec, B.
Vidrih, R., Potresna dejavnost zgornjega Posočja
2008. Geologija 51/1, 128-129