Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 27 - 1984 / Volume 27 - 1984
Faninger, E.
Žiga baron Zois pl. Edelstein
1984. Geologija 27, 5-25

Hoppe, G.
Die Beziehungen von Baron Sigmund Zois (1747-1819) zu Berliner Naturforschern
1984. Geologija 27, 27-38

Jurkovšek, B.
Langobardske plasti z daonelami in pozidonijami v Sloveniji
1984. Geologija 27, 41-95

Schultze, E.
Prispevki k paleolimnologiji Blejskega jezera v Sloveniji in razvoju okoliške vegetacije ter klim
1984. Geologija 27, 97-106

Ogorelec, B., Jurkovšek, B., Šribar, L., Jelen, B., Stojanovič, B., Mišič, M.
Karnijske plasti v Tamarju in pri Logu pod Mangartom
1984. Geologija 27, 107-158

Dolenec, T., Pezdič, J., Ogorelec, B., Mišič, M.
Izotopska sestava kisika in ogljika v recentnem sedimentu iz Blejskega jezera in v pleistocenski jezerski kredi Julijskih Alp
1984. Geologija 27, 161-170

Hinterlechner Ravnik, A.
Regionalna metamorfoza pelitov in karbonatno-silikatnih skrilavcev na območju severno od Raven na Koroškem
1984. Geologija 27, 171-199

Pamić, J., Krkalo, E., Prohić, E.
Granitne stijene sjeverozapadnog dijela Moslavačke gore u sjevernoj Hrvatskoj
1984. Geologija 27, 201-212

Štrucl, I.
Geološke, geokemične in mineraloške značilnosti rude in prikamenine svinčevo-cinkovih orudenenj mežiškega rudišča
1984. Geologija 27, 215-327