Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 28/29 - 1987 / Volume 28/29 - 1987
Pleničar, M.
Akademiku prof. dr. Ivanu Rakovcu in memoriam
1987. Geologija 28/29, 5-6

Pleničar, M.
Zapustil nas je akademik, profesor dr. Srečko Brodar
1987. Geologija 28/29, 7-8

Pečar, J.
Zgornjekarbonski in permijski mezolobidni honetacejski brahiopodi v Karavankah (Jugoslavija) in Karnijskih Alpah (Italija)
1987. Geologija 28/29, 9-53

Pavlovec, R., Pavšič, J.
Biostratigrafija plasti z rakovicami v Istri
1987. Geologija 28/29, 55-68

Buser, S., Radoičić, R.
Dazikladacejske alge u srednjopaleocenskim miliolidskim krečnjacima na Krasu u Sloveniji
1987. Geologija 28/29, 69-91

Brezigar, A., Kosi, G., Vrhovšek, D., Velkovrh, F.
Paleontološke raziskave pliokvartarne skladovnice velenjske udorine
1987. Geologija 28/29, 93-119

Pejović, D., Radoičić, R.
Prilog stratigrafiji gornje krede ostrva Brača - Jadranska karbonatna platforma
1987. Geologija 28/29, 121-150

Kochansky Devidé, V., Ramovš, A.
Razširjenost vrste Tanchintongia ogulineci na Velebitu
1987. Geologija 28/29, 151-155

Mlakar, I.
Prispevek k poznavanju geološke zgradbe Posavskih gub in njihovega južnega obrobja
1987. Geologija 28/29, 157-182

Jelen, B.
Poizkus iskanja organskih parametrov terciarnih sedimentnih kamenin v vzhodni Slovenji
1987. Geologija 28/29, 183-197

Šercelj, A.
Palinološke raziskave v velenjskem premogovnem bazenu
1987. Geologija 28/29, 199-203

Hinterlechner Ravnik, A., Mišič, M.
Peridotitne nodule v bazaltnem tufu pri Gradu v Prekmurju
1987. Geologija 28/29, 205-218

Pamić, J.
Kredno-tercijarne granitne i metamorfne stijene u dodirnom području sjevernih Dinarida i Panonskog strukturnog kompleksa
1987. Geologija 28/29, 219-237

Pamić, J., Injuk, J.
Petrološko-geokemijske karakteristike ortogrinšista Zagrebačke gore u Hrvatskoj
1987. Geologija 28/29, 239-254

Omaljev, V.
Teoreme i zakoni koji definišu raspodelu geološke slučajne promenljive
1987. Geologija 28/29, 255-269

Omaljev, V.
Problematika određivanja geohemijskog fona i šuma na primeru raspodele urana u sedimentima Žirovskog vrha
1987. Geologija 28/29, 271-291

Hamrla, M.
Optična odsevnost nekaterih slovenskih premogov
1987. Geologija 28/29, 293-317

Brezigar, A.
Premogova plast Rudnika lignita Velenje
1987. Geologija 28/29, 319-336

Faninger, E.
Die Entdeckung des Zoisits
1987. Geologija 28/29, 337-342

Kuščer, D.
O tektoniki mejnega območja med Vzhodnimi in Južnimi Alpami v Sloveniji
1987. Geologija 28/29, 343-350