Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 30 - 1988 / Volume 30 - 1988
Jurkovšek, B., Kolar Jurkovšek, T.
Krinoidi iz titonijsko-valanginijskih plasti vzhodno od Vrsnika (Julijske Alpe)
1988. Geologija 30, 5-21

Riedel, P., Senowbari Daryan, B.
Amblysiphonella gradinarui n. sp. (Porifera) aus der Obertrias (Lac 1-2) des Vaşcău-Plateaus (Rumänien)
1988. Geologija 30, 23-29

Brezigar, A., Ogorelec, B., Rijavec, L., Mioč, P.
Geološka zgradba predpliocenske podlage Velenjske udorine in okolice
1988. Geologija 30, 31-65

Ramovš, A.
Razvoj karnijske stopnje v vzhodnem delu severnih Julijskih Alp
1988. Geologija 30, 67-82

Ramovš, A.
Richthofenia lawrenciana (Koninck) (Brachiopoda) in Waagenophyllum indicum (Waagen & Wentzel) (Tetracorallia) skupaj v žažarskem apnencu (zgornji permij)
1988. Geologija 30, 83-86

Ogorelec, B., Mišič, M., Faganeli, J., Stegnar, P., Vrišer, B., Vukovič, A.
Recentni sediment Koperskega zaliva
1988. Geologija 30, 87-121

Tunis, G., Pirini Radrizzani, C.
Flišoidni sedimenti iz Goriških Brd med Sočo in Idrijo - faciesi in paleoekološke razmere
1988. Geologija 30, 123-148

Hinterlechner Ravnik, A.
Granatov peridotit na Pohorju
1988. Geologija 30, 149-181

Pamić, J.
Mladoalpinski alkalijsko-feldspatski graniti (aljaskiti) Požeške gore u Slavoniji
1988. Geologija 30, 183-205

Lucido, G.
The importance of clustering phenomena in magmas
1988. Geologija 30, 207-217

Dolenec, T.
Uporaba izotopskih analiz v študiju paleobiologije karnijske školjčne favne na Lesnem brdu
1988. Geologija 30, 219-230

Dolenec, T., Pezdič, J., Strmole, D.
Izotopska sestava kisika v pohorskem tonalitu in čizlakitu
1988. Geologija 30, 231-244

Drovenik, M., Pungartnik, M.
Nastanek cinkovo-svinčevega rudišča Topla in njegove značilnosti
1988. Geologija 30, 245-314

Štern, J., Brezigar, A., Mišič, M., Štukovnik, J.
Nekovinske mineralne surovine na ozemlju Šaleške kotline
1988. Geologija 30, 315-331

Ciglar, K., Filipič, Š.
Kremenov pesek in prod Goričkega Prekmurja
1988. Geologija 30, 333-342

Hamrla, M.
Prispevek h geologiji premogišč zreškega okoliša in uvrstitev njegovih premogov po odsevnosti
1988. Geologija 30, 343-390

Lapajne, J.
Enostaven makroseizmičen model
1988. Geologija 30, 391-409

Uran, B., Živanović, M.
Geofizikalne raziskave med Gameljnami in Dolskim za ugotavljanje debeline prodnega zasipa
1988. Geologija 30, 411-422

Stojanović, K.
Kosa bušotina i mjerjenje brzina
1988. Geologija 30, 423-434