Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 31/32 - 1990 / Volume 31/32 - 1990
Čebulj, A.
Geologi Geološkega zavoda v novih poslovnih prostorih
1990. Geologija 31/32, 5-9

Jelen, B.
Karnijska školjčna favna na Lesnem brdu in njen paleobiološki pomen
1990. Geologija 31/32, 11-127

Jurkovšek, B., Jelen, B.
Fosilne školjke iz karnijskih plasti pri Orlah
1990. Geologija 31/32, 129-132

Goričan, Š.
Srednjetriasni radiolariji Slovenije (Jugoslavija)
1990. Geologija 31/32, 133-197

Jamnik, A., Ramovš, A., Turnšek, D.
Heterastridium conglobatum Reuss, 1865 (?hidrozoj) v norijskem apnencu Kamniških Alp
1990. Geologija 31/32, 199-207

Aladžova - Hrisčeva, K., Pavšič, J.
Nummulites and calcareous nannofossils from Lower Eocene beds in the area of Veliko Târnovo (North Bulgaria)
1990. Geologija 31/32, 209-217

Kolar Jurkovšek, T.
New ostracod and conodont species from the Triassic strata of Slovenia (NW Yugoslavia)
1990. Geologija 31/32, 219-224

Ramovš, A.
Stopnje spodnjega devonija v Sloveniji - novi predlog
1990. Geologija 31/32, 225-231

Ramovš, A.
Spodnjedevonijski in spodnjekarbonski konodonti v prodnikih spodnjepermijskega konglomerata pri Podlipoglavu, vzhodno od Ljubljane
1990. Geologija 31/32, 233-239

Ramovš, A.
Razvoj ladinijske stopnje v severnih Julijskih Alpah
1990. Geologija 31/32, 241-266

Čar, J.
Kotna tektonsko-erozijska diskordanca v rudiščnem delu idrijske srednjetriasne tektonske zgradbe
1990. Geologija 31/32, 267-284

Jurkovšek, B., Šribar, L., Ogorelec, B., Kolar Jurkovšek, T.
Pelagične jurske in kredne plasti v zahodnem delu Julijskih Alp
1990. Geologija 31/32, 285-328

Jelen, B., Mervič, H., Horvat, A., Pavšič, J.
Spremembe mikrofosilnih združb v oligocenu Zasavja
1990. Geologija 31/32, 329-345

Jelen, B.
Današnji pogled na biostratigrafijo
1990. Geologija 31/32, 347-349

Delvalle, D., Buser, S.
Microfacies analysis of limestones from the Upper Cretaceous to the Lower Eocene of SW Slovenia (Yugoslavia)
1990. Geologija 31/32, 351-394

Koch, R.
Diagenetic features of limestones from the Cretaceous/Tertiary boundary of SW Slovenia (Yugoslavia)
1990. Geologija 31/32, 395-401

Hinterlechner Ravnik, A.
Ultramafični vključki v granitu Črne na Koroškem v Sloveniji
1990. Geologija 31/32, 403-414

Pamić, J.
Prilog geokemijskom poznavanju gornjokredne bimodale vulkanske asociacije Požeške gore u Slavoniji (sjeverna Hrvatska, Jugoslavija)
1990. Geologija 31/32, 415-435

Schultze, E.
Fallstudien zur Paläolimnologie
1990. Geologija 31/32, 437-516

Mencej, Z.
Prodni zasipi pod jezerskimi sedimenti Ljubljanskega barja
1990. Geologija 31/32, 517-553

Breznik, M.
Sanacija zaslanjenega kraškega izvira Almyros v Grčiji
1990. Geologija 31/32, 555-576

Lapajne, J.
Posplošitev Kövesligethyjeve enačbe za nekrožna makroseizmična polja
1990. Geologija 31/32, 577-580

Verbovšek, R.
Geotermični model Krško-Brežiškega polja
1990. Geologija 31/32, 581-592

Faninger, E.
Palnstorfova zbirka mineralov in kamnin
1990. Geologija 31/32, 593-608

Faninger, E.
Novi podatki o odkritju zoisita
1990. Geologija 31/32, 609-615