Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 33 - 1990 / Volume 33 - 1990
Pleničar, M.
Profesorju Štefanu Kolenku v spomin
1990. Geologija 33, 5-8

Veselič, M.
V spomin dr. Primožu Krivicu, 27. 3. 1950 - 26. 2. 1990
1990. Geologija 33, 9-12

Ramovš, A.
Akademičarki Vandi Kochansky - Devidé v spomin
1990. Geologija 33, 13-14

Ramovš, A.
Dela Vande Kochansky - Devidé v slovenski paleontologiji
1990. Geologija 33, 15-20

Kolar Jurkovšek, T.
Mikrofavna srednjega in zgornjega triasa Slovenije in njen biostratigrafski pomen
1990. Geologija 33, 21-170

Šribar, L., Pleničar, M.
Zgornjekredne cenocone v jugozahodni Sloveniji
1990. Geologija 33, 171-205

Caffau, M., Pleničar, M.
Biradiolites zucchii n. sp. nella Cava Romana di Aurisina
1990. Geologija 33, 207-213

Malez, M., Turk, I.
Cuon alpinus europaeus Bourguignat (Carnivora, Mammalia) iz mlajšega pleistocena Apnarjeve jame pri Celju
1990. Geologija 33, 215-232

Aničić, B.
Geološke razmere na Orlici
1990. Geologija 33, 233-287

Žlebnik, L.
Vpliv geoloških dogajanj v pleistocenu na površinske in podzemne vode
1990. Geologija 33, 289-298

Kuščer, D.
Kvartarni savski zasipi in neotektonika
1990. Geologija 33, 299-313

Strohmenger, C., Dozet, S.
Stratigraphy and geochemistry of Jurassic carbonate rocks from Suha krajina and Mala gora mountain (Southern Slovenia)
1990. Geologija 33, 315-351

Mlakar, I.
O litološki, stratigrafski in strukturni kontroli orudenja ter o starosti antimonovega rudišča Lepa Njiva
1990. Geologija 33, 353-395

Drovenik, M., Dolenec, T., Režun, B., Pezdič, J.
O živosrebrovi rudi iz rudnega telesa Grübler v Idriji
1990. Geologija 33, 397-446

Ipekoglu, U., Mete, Z.
Determination of the properties of various diatomite deposits within Aegean Region of Turkey
1990. Geologija 33, 447-459

Novak, D.
Novejša sledenja kraških voda v Sloveniji po letu 1965
1990. Geologija 33, 461-478

Hess, A.
Vorläufige Mitteilung über Schwermetallbelastungen der Böden im Umfeld der Quecksilberlagerstätte Idrija (Slowenien)
1990. Geologija 33, 479-486