Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 43/1 - 2000 / Volume 43/1 - 2000
Čebulj, A.
V spomin Marijanu Marinu
2000. Geologija 43/1, 5-6

Ramovš, A.
V spomin profesorju Cirilu Šlebingerju
2000. Geologija 43/1, 7-8

Faninger, E.
Pisma barona Žige Zoisa mineraloške vsebine iz let 1778-1793
2000. Geologija 43/1, 9-11

Aničić, B., Dozet, S.
Mlajšepaleozojske in mezozojske kamenine na severnem obrobju Krške kotline
2000. Geologija 43/1, 13-35

Dolenec, T., Pavšič, J., Lojen, S.
Paleocensko-eocenska meja v flišu Goriških Brd (zahodna Slovenija): variabilnost izotopske sestave kisika in ogljika
2000. Geologija 43/1, 37-42

Mikuž, V., Pavšič, J.
Brotia (Tinnyea) escheri (Brongniart) iz miocenskih plasti pri Tunjicah
2000. Geologija 43/1, 43-53

Dobnikar, M., Činč Juhant, B., Zupančič, N.
Magmatske kamnine karavanškega granitnega masiva
2000. Geologija 43/1, 55-59

Souvent, P., Fioretti, A. M., Bellienim, G., Dolenec, T.
Kemična sestava kot kriterij za določitev turmalinov v ravenskih pegmatitih in okolnih metapelitih
2000. Geologija 43/1, 61-65

Kralj, P.
Akrecijski lapili v pliocenskih vulkanoklastitih Grada, severovzhodna Slovenija
2000. Geologija 43/1, 67-73

Jeršek, M., Mirtič, B., Ocvirk, M.
Moissanit-črni diamant-izzivi za gemologe v tretjem tisočletju?
2000. Geologija 43/1, 75-83

Šajn, R.
Vpliv litologije in antropogenih dejavnosti na porazdelitev kemičnih prvin v bivalnem prahu Slovenije
2000. Geologija 43/1, 85-101

Dolenec, T., Lojen, S.
Ce anomalija na permsko-triasni meji v dolini Idrijce kot indikator sprememb redoks pogojev
2000. Geologija 43/1, 103-107

Ramovš, A.
O Zlatenski plošči sensu Kossmat, 1913, Slatenskem pokrovu sensu Buser, 1986, Slatenskem narivu sensu Jurkovšek, 1987 in Triglavskem pokrovu sensu Ramovš, 1985
2000. Geologija 43/1, 109-113

Ribičič, M., Vidrih, R., Godec, M.
Seizmogeološki in geotehnični pogoji gradnje v zgornjem Posočju
2000. Geologija 43/1, 116-142

Komac, M.
Mehka logika in njena uporaba v geologiji
2000. Geologija 43/1, 145-156

Ramovš, A.
Štalenskogorska ali Štalenska formacija
2000. Geologija 43/1, 157