Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 44/1 - 2001 / Volume 44/1 - 2001
Dimkovski, T., Bidovec, M.
V spomin Jožetu Škerlju
2001. Geologija 44/1, 5-6

Ramovš, A.
Lipoldovo geološko raziskovanje in njegove rokopisne karte slovenskega ozemlja
2001. Geologija 44/1, 7-14

Ogorelec, B., Drobne, K., Jurkovšek, B., Dolenec, T., Toman, M.
Paleocenske plasti Liburnijske formacije v profilu Čebulovica (NW Jadransko-dinarska platforma)
2001. Geologija 44/1, 15-65

Kralj, P.
Reakcije zeolitov v vulkanskih kamninah s Smrekovca
2001. Geologija 44/1, 67-72

Kralj, P.
Pliocenski klastični sedimenti zahodnega dela Goričkega
2001. Geologija 44/1, 73-79

Trajanova, M.
O stabilnosti karbonskega glinastega skrilavca ob avtocesti Ljubljana-Celje s petrografskega stališča
2001. Geologija 44/1, 81-88

Skaberne, D.
Predlog slovenskega izrazoslovja pobočnih premikanj-pobočnega transporta
2001. Geologija 44/1, 89-100

Mikuž, V., Pavšič, J.
Cypraea v miocenskem brioidu iz okolice Mlinš pri Izlakah
2001. Geologija 44/1, 101-106

Mikuž, V., Čvorović, B.
Velike krasatele (Crassatellidae, Bivalvia) iz oligocenskih plasti pri Poljšici
2001. Geologija 44/1, 107-114

Pleničar, M., Jurkovšek, B., Buser, S.
Preloženi rudisti v paleocenskem flišu pri Anhovem
2001. Geologija 44/1, 115-136

Gosar, M., Šajn, R.
Živo srebro v tleh in podstrešnem prahu v Idriji in okolici kot posledica orudenja in rudarjenja
2001. Geologija 44/1, 137-159

Placer, L.
O pomenu Marijareškega preloma
2001. Geologija 44/1, 161-168

Zupančič, P., Cecić, I., Gosar, A., Placer, L., Poljak, M., Živčić, M.
12. aprila 1998 v Krnskem pogorju (Zgornje Posočje, Slovenija) in njegove seizmotektonske značilnosti
2001. Geologija 44/1, 169-192

Komac, M.
Standardiziranje postopka digitalne kartografije tematskih geoloških kart in priprave za tisk
2001. Geologija 44/1, 193-197

Strgar, I., Čebulj, A.
Nekaj podatkov o delovanju komisij za ugotavljanje in ocenjevanje zalog ter o izdelavi bilanc mineralnih surovin v Republiki Sloveniji
2001. Geologija 44/1, 199-205