Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 4 - 1958 / Volume 4 - 1958
Berce, B.
Geologija živosrebrnega rudišča Idrija
1958. Geologija 4, 5-62

Drovenik, M.
Bakrovo rudišče Gornja Lipa
1958. Geologija 4, 63-78

Žlebnik, L.
Prispevek k stratigrafiji velikotrnskih skladov
1958. Geologija 4, 79-93

Pleničar, M., Nosan, A.
Paleogeografija panonskega obrobja v Sloveniji
1958. Geologija 4, 94-110

Pierau, H.
Stratigrafija in tektonika mlajšihterciarnih plasti v severovzhodnem delu Krške kotline
1958. Geologija 4, 111-148

Ramovš, A.
Starost "krških skladov" v okolici Krškega
1958. Geologija 4, 149-151

Pleničar, M.
Poročilo o globokomorskem razvoju krednih plasti pri Kostanjevici
1958. Geologija 4, 152-156

Šuklje, L.
Geološki pogoji konsolidacije temeljnih tal
1958. Geologija 4, 157-170

Cigit, K.
O geoloških razmerah filovske naftne strukture
1958. Geologija 4, 171-187

Ramovš, A.
O faciesih v zgornjem wordu in zgornjem permu v Sloveniji
1958. Geologija 4, 188-192

Rihteršič, J.
Bentoniti v celjski kotlini
1958. Geologija 4, 193-196

Budnar Tregubov, A.
Palinološko raziskovanje barij na Pokljuki in Pohorju
1958. Geologija 4, 197-220

Pavlovec, R.
Cardium dalmatinum Dainelli in Cardium gratum Defrance iz dalmatinskega eocena
1958. Geologija 4, 221-228

Grafenauer, S.
Diskusija k članku "Rudarsko geološka karakteristika rudnika Mežica"
1958. Geologija 4, 229-236

Kuščer, D.
Stratigrafski sistem in stratigrafska nomenklatura
1958. Geologija 4, 237-249

Ramovš, A.
Stratigrafski slovar Slovenije
1958. Geologija 4, 250-255