Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 45/1 - 2002 / Volume 45/1 - 2002
Pavšič, J.
Jožetu Bediču v spomin
2002. Geologija 45/1, 5-6

Mlakar, I.
Grödenska formacija v okolici Škofje Loke
2002. Geologija 45/1, 7-23

Mlakar, I.
Grödenska formacija v soseščini Pb, Zn, Hg rudišča Knapovže
2002. Geologija 45/1, 25-33

Mlakar, I.
Grödenska formacija pri Polhovem Gradcu
2002. Geologija 45/1, 35-45

Novak, M., Dozet, S.
Primerjava julskih in tuvalskih plasti v dveh profilih na območju osrednjih Posavskih gub
2002. Geologija 45/1, 47-57

Bole, B.
Karbonatne kamnine Pece
2002. Geologija 45/1, 59-69

Koch, R., Moussavian, E., Ogorelec, B., Skaberne, D., Bucur, I. I.
Alga Lithocodium (syn. Bacinella irregularis)-graditelj krpastih grebenov znotraj srednjeaptijskega lagunskega apnenca, Sabotin pri Novi Gorici
2002. Geologija 45/1, 71-90

Caffau, M.
Bournonia excavata (D´Orbigny) iz kampanija in maastrichtija pri Stranicah (severovzhodna Slovenija)
2002. Geologija 45/1, 91-96

Mikuž, V.
Nova najdba rakovice Harpactoxanthopsis quadrilobata (Desmarest) v eocenskem flišu pri Gračišću blizu Pazina v Istri (Hrvaška)
2002. Geologija 45/1, 97-102

Fodor, L., Jelen, B., Márton, E., Rifelj, H., Kraljić, M., Kevrić, R., Márton, P., Koroknai, B., Báldi Beke, M.
Deformacije, stratigrafija in paleogeografija severovzhodne Slovenije in jugozahodne Madžarske od miocena do kvartarja
2002. Geologija 45/1, 103-114

Jelen, B., Rifelj, H.
Stratigrafska zgradba terciarne tektonostratigrafske enote B1 v vzhodni Sloveniji
2002. Geologija 45/1, 115-138

Kralj, P.
Steklasta dacitna lava iz Trličnega pri Rogatcu
2002. Geologija 45/1, 139-144

Kralj, P.
Kemična sestava odlomka kosti velikega pliocenskega sesalca (mastodonta?) iz rečnih sedimentov pri Gradu v severovzhodni Sloveniji
2002. Geologija 45/1, 145-148

Trajanova, M.
Pomen milonitov in filonitov Pohorja in Kobanskega
2002. Geologija 45/1, 149-162

Skaberne, D.
Faciesi, razvoj in interpretacija sedimentacijskega okolja uranonosnega Brebovniškega člena Grödenske formacije na območju Žirovskega vrha
2002. Geologija 45/1, 163-188

Demšar, M., Dozet, S.
Nekaj razvojev zgornjepermskih plasti zahodno od Škofje Loke
2002. Geologija 45/1, 189-200

Čar, J., Dobnikar, M., Skaberne, D.
Barit iz Zgornje Idrijce
2002. Geologija 45/1, 201-212

Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P., Mišič, M.
Litološke značilnosti terciarnih plasti na Kozjanskem
2002. Geologija 45/1, 213-246

Kralj, P., Celarc, B.
Plitve intruzivne vulkanske kamnine na Raduhi, Savinjsko-Kamniške Alpe
2002. Geologija 45/1, 247-253

Bavec, M., Tulaczyk, S. M.
Matematični model kot pomoč pri oceni obsega mlajšepleistocenskega dolinskega ledenika v Zgornjem Posočju
2002. Geologija 45/1, 255-268

Strgar, I.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov posameznih občin v Republiki Sloveniji za področje rudarstva - mineralne surovine
2002. Geologija 45/1, 269-276

Placer, L.
Predhodna objava rezultatov strukturnega profiliranja Kraškega roba in Istre (AC Kozina-Srmin, Sečovlje)
2002. Geologija 45/1, 277-280