Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 46/1 - 2003 / Volume 46/1 - 2003
Mlakar, I.
Problematika paleozojskih skladov in rekonstrukcija srednjepermskega sedimentacijskega bazena v zahodni Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 5-39

Demšar, M., Dozet, S.
Anizijske in ladinijske plasti v profilu nad Središko grapo pod Križno Goro, osrednja Slovenija
2003. Geologija 46/1, 41-48

Čar, J., Skaberne, D.
Stopniški konglomerati
2003. Geologija 46/1, 49-64

Novak, M.
Zgornjetriasne in spodnjejurske plasti na območju Podutika pri Ljubljani
2003. Geologija 46/1, 65-74

Bašagić, M., Čićić, S.
Lithostratigraphic column between Nevesinje and Ljubinje including highlights of the karst area characteristics (Southeastern Bosnia & Herzegovina)
2003. Geologija 46/1, 75-81

Mikuž, V.
Elazmobranhij Cretolamna appendiculata v zgornjekrednih - gosauskih plasteh pri Stranicah
2003. Geologija 46/1, 83-87

Mikuž, V.
Prva najdba rakovice rodu Ctenocheles (Decapoda) v oligocenskih plasteh Slovenije
2003. Geologija 46/1, 89-92

Mauko, A., Florjančič, B.
Stopinje dinozavrov v zgornjeturonijsko - coniacijskem apnencu v zalivu Krnica (NE Istra, Hrvaška)
2003. Geologija 46/1, 93-100

Gosar, A.
Raziskave litosfere jugovzhodnih Alp s 3D refrakcijsko seizmiko (projekt Alp 2002) - meritve v Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 101-111

Kralj, P., Mišič, M.
Kemična sestava sivice s Trobnega Dola, vzhodna Slovenija
2003. Geologija 46/1, 113-116

Kralj, P.
Geokemične značilnosti zgornjepliocenskih meljastih in peščenih sedimentov iz vrtine Mt-7 v Moravskih Toplicah
2003. Geologija 46/1, 117-122

Kralj, P., Bole, B.
Kemična sestava jamskega sedimenta v Potočki Zijalki na gori Olševi
2003. Geologija 46/1, 123-128

Lavrič, J. V., Spangenberg, J. E., Režun, B.
Organski geokemični zapisi hidrotermalnih spremembv rudišču živega srebra Idrija, Slovenija
2003. Geologija 46/1, 129-134

Budkovič, T., Šajn, R., Gosar, M.
Vpliv delujočih in opuščenih rudnikov kovin in topilniških obratov na okolje v Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 135-140

Strgar, I.
Zadnje rudarsko - geološke raziskave in razlogi za zapiranje rudnika Laško
2003. Geologija 46/1, 141-158

Ribičič, M., Kočevar, M.
Mehanizmi plazenja nad Kosečem v občini Kobarid in s tem povezani sanacijski ukrepi
2003. Geologija 46/1, 159-166

Fifer Bizjak, K.
Stabilnostna analiza podzemnih prostorov za pridobitev okrasnega kamna
2003. Geologija 46/1, 167-174

Brenčič, M.
Skupni kongres Evropskega geofizikalnega združenja, Ameriške geofizikalne unije in Evropske unije
2003. Geologija 46/1, 175-177