Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 50/2 - 2007 / Volume 50/2 - 2007
Brezigar, A.
Geološka pisna dediščina Šaleške doline in okolice
2007. Geologija 50/2, 233-245

Novak, M.
Sedimentacijsko okolje zgornjekarbonskih in spodnjepermskih plasti v Karavankah (Južne Alpe, Slovenija)
2007. Geologija 50/2, 247-268

Mikuž, V.
Eocenski morski ježki iz najdišča Plače pri Ajdovščini
2007. Geologija 50/2, 269-284

Mikuž, V., Aničić, B.
Zob antrakoterija iz oligocenskih (egerijskih) skladov premogovnika Senovo
2007. Geologija 50/2, 285-292

Oblak, K.
Najpogostejše srednjemiocenske rotaliine (podred Rotaliina, Foraminifera) Kozjanskega (vzhodna Slovenija)
2007. Geologija 50/2, 293-322

Kastelic, V.
Strukturne razmere v coni Savskega preloma na območju Zahodnih Karavank
2007. Geologija 50/2, 323-334

Budkovič, T., Čarman, M., Petkovšek, B.
Cestni predor Golo rebro skozi Labotsko prelomno cono
2007. Geologija 50/2, 335-342

Bavec, M.
Po kvartarju…kvartar
2007. Geologija 50/2, 343-346

Fux, J., Gosar, M.
Vsebnosti svinca in drugih težkih kovin v sedimentih na območju Mežiške doline
2007. Geologija 50/2, 347-360

Ocepek, D., Jerman, J.
Pomen inženirske geologije pri načrtovanju in gradnji zahtevnih objektov v urbanih okoljih
2007. Geologija 50/2, 361-392

Komac, M., Fajfar, D., Ravnik, D., Ribičič, M.
Nacionalna podatkovna baza zemeljskih plazov – Obetaven začetek načrta preventivnih ukrepov na področju pobočnih masnih premikov
2007. Geologija 50/2, 393-402

Markič, M., Kalan, Z., Pezdič, J., Faganeli, J.
Opredelitev nekaterih premogov na ozemlju Slovenije s H/C proti O/C atomskimi razmerji
2007. Geologija 50/2, 403-426

Anko, K. P.
Zgornjekarbonski spiriferidni brahiopodi Karavank
2007. Geologija 50/2, 427-444

Placer, L., Koler, B.
Predlog geodetske spremljave aktivnih prelomnih con
2007. Geologija 50/2, 445-454

Brenčič, M.
Hitrost posedanja Ljubljanskega barja v holocenu
2007. Geologija 50/2, 455-465

Urbanc, J., Jamnik, B.
Porazdelitev in izvor nitratov v podzemni vodi Ljubljanskega polja
2007. Geologija 50/2, 467-475

Kogovšek, J., Urbanc, J.
Ocena dinamike prenikajoče vode skozi vadozno cono Postojnske jame na osnovi izotopskih značilnosti
2007. Geologija 50/2, 477-486

Žnidaršič, M., Dolinar, B.
Ocena koeficientov vodoprepustnosti zasičenih glin na osnovi njihovih fizikalnih lastnosti
2007. Geologija 50/2, 487-495

Jemec, M., Šajn, R.
Geokemične raziskave tal in podstrešnega prahu na območju Litije
2007. Geologija 50/2, 497-505

Rokavec, D.
Izkoriščanje mineralnih surovin in ohranitev naravne dediščine v Sloveniji
2007. Geologija 50/2, 507-511

Kralj, P.
Komentar o prispevku »Nekaj pojasnil k pripombam dr. Polone Kralj na članek "Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji". (Geologija 50/1, 2007, avtor A. Lapanje)
2007. Geologija 50/2, 513-515

Brenčič, M.
Hidrogeološki kolokvij v Ljubljani, 22.11.2007
2007. Geologija 50/2, 517