Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 50/1 - 2007 / Volume 50/1 - 2007
Ogorelec, B.
V spomin Karlu Gradu
2007. Geologija 50/1, 005-007

Kolar Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Zgornjekarbonska flora Grajskega hriba v Ljubljani
2007. Geologija 50/1, 9-18

Buser, S., Kolar Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Triasni konodonti Slovenskega bazena
2007. Geologija 50/1, 19-28

Placer, L.
Kraški rob: geološki prerez vzdolž AC Kozina - Koper
2007. Geologija 50/1, 29-44

Gosar, A.
Opazovanje mikro-deformacij ob Idrijskem in Raškem prelomu v zahodni Sloveniji
2007. Geologija 50/1, 45-54

Jež, J.
Vzroki in mehanizem zemeljskega plazenja na Rebrnicah v Vipavski dolini
2007. Geologija 50/1, 55-64

Gosar, A.
Raziskave vpliva lokalne geološke zgradbe na potresno nihanje tal in ranljivosti objektov z mikrotremorji
2007. Geologija 50/1, 65-76

Oštir, K., Komac, M.
PSInSAR and DInSAR methodology comparison and their applicability in the field of surface deformations - a case of NW Slovenia
2007. Geologija 50/1, 77-96

Komac, M., Bavec, M.
Opazovanje vertikalne komponente recentnih premikov v Julijskih Alpah s PSInSAR metodo
2007. Geologija 50/1, 097-110

Rižnar, I., Koler, B., Bavec, M.
Recentna aktivnost regionalnih geoloških struktur v zahodni Sloveniji
2007. Geologija 50/1, 111-120

Fifer Bizjak, K., Zupančič, A.
Reološke raziskave za plaz Slano Blato pri Ajdovščini
2007. Geologija 50/1, 121-130

Šajn, R., Gosar, M.
Onesnaženost tal v okolici Litije kot posledica rudarskih in metalurških dejavnosti ter naravnih danosti
2007. Geologija 50/1, 131-146

Gosar, M.
Porazdelitev slednih prvin v treh kraških talnih profilih v Sloveniji
2007. Geologija 50/1, 147-156

Kanduč, T., Ogrinc, N.
Hidrogeokemične značilnosti porečja reke Save v Sloveniji
2007. Geologija 50/1, 157-177

Ogrinc, N., Faganeli, J., Ogorelec, B., Čermelj, B.
Izvor organske snovi v holocenskem sedimentu Koprskega zaliva
2007. Geologija 50/1, 179-188

Macuh, B., Žlender, B.
Vpliv mehanskih lastnosti kamnine na odboj kamnitega kosa
2007. Geologija 50/1, 189-196

Burger, A., Šolar, S. V.
Klasifikacija in količina rudarskih odpadkov nekovinskih kopov v Sloveniji
2007. Geologija 50/1, 197-204

Kralj, P.
Pripombe k članku "Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji" avtorja A. Lapanja, (Geologija 49/2, 2006)
2007. Geologija 50/1, 205-214

Lapanje, A.
Nekaj pojasnil k pripombam dr. Polone Kralj na članek "Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji", (Geologija 49/2, 2006)
2007. Geologija 50/1, 215-220