Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 49/2 - 2006 / Volume 49/2 - 2006
Ogorelec, B., Komac, M.
V spomin prof. dr. Stanku Buserju
2006. Geologija 49/2, 195-203

Chernyk, V. V., Chuvashov, B. I., Davydov, V. I., Schmitz, M., Snyder, W. S.
Usolka section (souther Urals, Russia): a potential candidate for GSSP to define the base of the Gzhelian Stage in the global chronostratigraphic scale
2006. Geologija 49/2, 205-218

Rožič, B., Popit, T.
Presedimentirani apnenci v srednje in zgornjejurskem zaporedju Slovenskega bazena
2006. Geologija 49/2, 219-234

Mikuž, V.
Oligocenska ksenofora iz okolice Poljšice v zahodni Sloveniji
2006. Geologija 49/2, 235-242

Kralj, P.
Izvor klastov vulkanskih kamnin v zgornjepliocenskem Graškem členu Murske formacije v severovzhodni Sloveniji
2006. Geologija 49/2, 243-252

Trajanova, M., Mladenovič, A.
Teksturno-strukturne lastnosti glinastega skrilavca in njegov odziv na točkovni obremenitveni test
2006. Geologija 49/2, 253-266

Trček, B.
Težke kovine v vodotokih zaledje Ljubljanice
2006. Geologija 49/2, 267-278

Rajver, D., Šafenda, J., Dedeček, P.
Opazovanje povezanosti zračnih in talnih temperatur ter primeri segrevanje plitvega podzemlja v Sloveniji
2006. Geologija 49/2, 279-294

Komac, M., Ribičič, M.
Karta verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji v merilu 1: 250.000
2006. Geologija 49/2, 295-310

Markič, M.
Anorgansko-geokemična opredelitev velenjskega lignita v reprezentativnem profilu vrtine P-9k/92
2006. Geologija 49/2, 311-338

Dolinar, B.
Vpliv strukture glin na njihove mehanske lastnosti
2006. Geologija 49/2, 339-346

Lapanje, A.
Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji
2006. Geologija 49/2, 347-370

Mali, N., Urbanc, J.
Uporaba stabilnih izotopov za študij toka podzemne vode v nezasičeni coni prodnega vodonosnika Selniške Dobrave
2006. Geologija 49/2, 371-382

Andjelov, M., Gale, U., Kukar, N., Trišić, N., Uhan, J.
Ocena količinskega stanja podzemnih voda v Sloveniji
2006. Geologija 49/2, 383-392

Petje, U., Mikoš, M., Majes, B.
Gibanje sklanih gmot po pobočjih
2006. Geologija 49/2, 393-408

Žvab, P., Vaupotič, J., Dolenec, T.
Vzroki za povišane koncentracije radona v izbranem objektu v Divači
2006. Geologija 49/2, 409-416

Gregorčič, B.
Kamen v Kostelu živi - geologija v šoli in naravi
2006. Geologija 49/2, 417-422