Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 3 - 1955 / Volume 3 - 1955
Jelenc, D.
Poročilo o Geološkem zavodu v Ljubljana za leto 1954
1955. Geologija 3, 5-23

Zorc, A.
Rudarsko geološka karakteristika rudnika Mežica
1955. Geologija 3, 24-80

Hamrla, M.
Geologija Rudnice s posebnim ozirom na rudne pojave
1955. Geologija 3, 81-109

Grad, K., Nosan, A.
Stratigrafske in tektonske razmere na južnem pobočju Bohorja
1955. Geologija 3, 110-115

Germovšek, C.
O geoloških razmerah na prehodu Posavskih gub v Dolenjski kras med Stično in Šentrupertom
1955. Geologija 3, 116-135

Kuščer, D.
Prispevek h glacialni geologiji radovljiške kotline
1955. Geologija 3, 136-150

Drovenik, M.
Kontaktno metamorfni pojavi in orudenenje območja Potoj Čuka-Valja Saka
1955. Geologija 3, 151-180

Hamrla, M.
Petrografski sestav nekaterih vzorcev raškega premoga z različno koksavostjo
1955. Geologija 3, 181-197

Pleničar, M.
Oolitni boksiti v kredi na Primorskem
1955. Geologija 3, 198-203

Pleničar, M.
Nahajališče kredne favne jugozahodno od Jelšan pri Ilirski Bistrici
1955. Geologija 3, 204-208

Papp, A.
Lepidocikline iz Zagorja in Tuhinjske doline
1955. Geologija 3, 209-215

Žlebnik, L.
Triadni cephalopodi izpod Pece
1955. Geologija 3, 216-219

Grimšičar, A.
Zapiski o geologiji Bleda
1955. Geologija 3, 220-225

Šlebinger, C.
O sulfidih v pomurskih slatinah ter njihovem pomenu za nastanek slatin
1955. Geologija 3, 226-230

Grimšičar, A.
Poročilo o geološkem pregledu okolice Laz in Kodrašča
1955. Geologija 3, 231-234

Germovšek, C.
Poročilo o kartirainju juznovzhodnega obrobja Ljubljanskega barja
1955. Geologija 3, 235-239

Berce, B.
Vzorčevanje živosrebrnih rud
1955. Geologija 3, 240-259

Kuščer, D.
Nova opazovanja o savski fazi
1955. Geologija 3, 260-264

Pleničar, M., Germovšek, C., Kuščer, D.
Poročilo o delu Geološkega društva v Ljubljani
1955. Geologija 3, 265-269