Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 48/1 - 2005 / Volume 48/1 - 2005
Pavlovec, R., Pavšič, J., Vrabac, S.
Spodnji eocen na Majevici severno od Tuzle (NE Bosna)
2005. Geologija 48/1, 5-11

Pavlovec, R.
Prispevek k numulitinski favni iz prodnikov pri Stranicah
2005. Geologija 48/1, 13-17

Mikuž, V.
Popravek vrstnega imena terciarnega sesalca iz Motnika v Sloveniji
2005. Geologija 48/1, 19-21

Gosar, A., Komac, M., Poljak, M.
Strukturni model predterciarne podlage krške kotline
2005. Geologija 48/1, 23-32

Đurović, B., Ribičič, M., Mikoš, M.
RHDM postopek analize potencialne ogroženosti zaradi odlomne nevarnosti
2005. Geologija 48/1, 33-51

Poljak, M., Lapanje, A., Gušić, I., Bole, B., Ogorelec, B.
Vrtina MET-1/04 pri Metliki na meji med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi
2005. Geologija 48/1, 53-72

Teršič, T., Šajn, R., Gosar, M.
Vpliv rudnika in topilnice živega srebra Sv. Ana - Podljubelj na porazdelitev kemičnih prvin v tleh
2005. Geologija 48/1, 73-81

Kanduč, T., Markič, M., Pezdič, J.
Geokemija stabilnih izotopov različnih litotipov velenjskega lignita
2005. Geologija 48/1, 83-95

Žibret, G., Gosar, M.
Koliko živega srebra je akumulirano v poplavnih sedimentih reke Idrijce?
2005. Geologija 48/1, 97-105

Rižnar, I., Koler, B., Bavec, M.
Identifikacija potencialno aktivnih struktur vzdolž reke Save na podlagi topografskih podatkov in podatkov nivelmanskega vlaka
2005. Geologija 48/1, 107-116

Komac, M.
Statistika Geološke karte Slovenije 1: 250.000
2005. Geologija 48/1, 117-126

Mali, N., Janža, M.
Ocena ranljivosti vodonosnika s SINTACS modelom v GIS okolju
2005. Geologija 48/1, 127-140

Trček, B.
Uporaba naravnih sledil pri študiju nezasičene cone kraškega vodonosnika
2005. Geologija 48/1, 141-152

Janža, M.
Določitev rabe tal s klasifikacijo satelitske podobe za namene hidrološkega modeliranja na območju zaledja izvira Rižane
2005. Geologija 48/1, 153-159

Shields, D. J., Šolar, S. V., Enciaux, P., Villas Boas, R. C.
Regionalni, nacionalni in kontinentalni projekti kazalcev za mineralne surovine: podobnosti in razlike med procesi in rezultati
2005. Geologija 48/1, 161-170

Rokavec, D.
Sodno izvedenska mnenja s področja mineralnih surovin
2005. Geologija 48/1, 171-176

Brenčič, M.
Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja, Dunaj, Avstrija (24.-29. april 2005)
2005. Geologija 48/1, 177-179

Rajver, D.
Svetovni geotermalni kongres v Antalyi (Turčija), 24.-29. april 2005
2005. Geologija 48/1, 181-184