Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 47/2 - 2004 / Volume 47/2 - 2004
Buser, S.
V spomin prof. dr. Eriku Flüglu
2004. Geologija 47/2, 131-132

Ribičič, M., Car, M.
V spomin Milanu Živanoviću
2004. Geologija 47/2, 133-134

Dolenec, M., Ravnik, D.
In memoriam Danilu Jelencu
2004. Geologija 47/2, 135-137

Celarc, B.
Problematika "cordevolskih" apnencev in dolomitov v slovenskih Južnih Alpah
2004. Geologija 47/2, 139-149

Radoičić, R., Buser, S.
Biostratigrafija zgornjekrednih pelagičnih apnencev okolice Bovca v Julijskih Alpah
2004. Geologija 47/2, 151-177

Mikuž, V., Pavšič, J.
Oligocenska morska žaga z Brega pri Čepljah
2004. Geologija 47/2, 179-185

Mikuž, V., Žorž, M.
Školjke in kristali kremena v miocenskih klastitih pri Dobrini v Halozah
2004. Geologija 47/2, 187-191

Placer, L., Košir, A., Popit, T., Šmuc, A., Juvan, G.
Buzetski narivni prelom v Istri in inverzne karbonatne megaplasti v eocenskem flišu v dolini Dragonje
2004. Geologija 47/2, 193-198

Vidrih, R., Ribičič, M.
Potres 12. julija 2004 v zgornjem Posočju – preliminarne geološke in seizmološke značilnosti
2004. Geologija 47/2, 199-220

Rozman, J., Rožič, A., Budkovič, A., Budkovič, T.
Podor v južni steni Punta Thurwieser (Italija) 18. septembra 2004
2004. Geologija 47/2, 221-232

Placer, L.
Subrecentni premiki na Orlah
2004. Geologija 47/2, 233-236

Komac, M.
Model stopnje ogroženosti plazov na osnovi multivariatne analize
2004. Geologija 47/2, 237-247

Šajn, R., Gosar, M.
Pregled nekaterih onesnaženih lokacij zaradi nekdanjega rudarjenja in metalurških dejavnosti v Sloveniji
2004. Geologija 47/2, 249-258

Gosar, M.
Živo srebro v tleh in rastlinah na poplavnih ravnicah Idrijce
2004. Geologija 47/2, 259-271

Brenčič, M.
Prečkanja cest preko vodovarstvenih območij
2004. Geologija 47/2, 273-281

Rikanovič, R.
Digitalne podatkovne zbirke pokrovnosti/rabe tal Slovenije
2004. Geologija 47/2, 283-290

Strgar, I.
Raziskave glin za proizvodnjo poroznih opečnih izdelkov na območju Bomčevega Brega na Goričkem
2004. Geologija 47/2, 291-300