Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 47/1 - 2004 / Volume 47/1 - 2004
Ravnik, D.
V spomin Francu Šumiju
2004. Geologija 47/1, 5-6

Pirc, S.
V spomin Petru Grašku
2004. Geologija 47/1, 7-9

Placer, L.
In memoriam Ivanu Mlakarju
2004. Geologija 47/1, 11-14

Mikuž, V., Pavlovec, R.
Morski ježek Amblypygus dilatatus iz spodnjeeocenskega apnenca v kamnolomu Griža v dolini reke Rižane
2004. Geologija 47/1, 15-21

Mikuž, V.
Lophoranina marestian iz srednjeeocenskih flišnih plasti pri Gračišću v Istri
2004. Geologija 47/1, 23-27

Pavlovec, R.
Nekaj zanimivosti o numulitinah iz Vipolž 2 v Brdih
2004. Geologija 47/1, 29-40

Caffau, M., Pleničar, M.
Rudistne in foraminiferne združbe v santonijsko-campanijskih plasteh Nanosa (Zahodna Slovenija)
2004. Geologija 47/1, 41-54

Hribernik, K., Prestor, J.
Atributni podatkovni model nacionalne baze hidrogeoloških podatkov za opredelitev teles podzemne vode Republike Slovenije
2004. Geologija 47/1, 55-61

Brenčič, M.
Monitoring vplivov odlagališč odpadkov na podzemne vode
2004. Geologija 47/1, 63-76

Trček, B.
Drenažni sistem zgornje nezasičene cone kraškega vodonosnika – primer zaledja izvira Hubelj
2004. Geologija 47/1, 77-88

Žibret, G., Rokavec, D.
Sanacija kamnoloma Podsmreka po načelu zaprtega ekološko - tehnološkega kroga pridobivanja rudnin - perspektiva za prihodnje
2004. Geologija 47/1, 89-98

Šolar, S. V., Shields, D. J., Langer, W.
Pomembne značilnosti trajnostnega gospodarjenja z mineralnimi surovinami za gradbeništvo
2004. Geologija 47/1, 99-108

Strgar, I.
Površine raziskovalnih, pridobivalnih in potencialnih prostorov mineralnih surovin v Republiki Sloveniji
2004. Geologija 47/1, 109-118

Strgar, I.
Prostorninska masa in faktorji raztresenosti posameznih vrst nekovinskih mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih v Republiki Sloveniji
2004. Geologija 47/1, 119-122