Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 45/2 - 2002 / Volume 45/2 - 2002
Bavec, M.
Nove časovne in genetske opredelitve nekaterih mlajšekvartarnih sedimentov in kamnin v Bovški kotlini in njeni bližnji okolici
2002. Geologija 45/2, 291-298

Beguš, T.
Izračun stabilnosti nekaterih objektov rudnika urana Žirovski vrh
2002. Geologija 45/2, 299-304

Beguš, T., Sotlar, K., Hoblaj, R., Brenčič, M.
Geološka spremljava izgradnje predora Stanjevci
2002. Geologija 45/2, 305-310

Biondić, B., Prestor, J., Biondić, R., Lapanje, A., Kapelj, S., Janža, M., Rikanovič, R., Urbanc, J., Singer, D.
Obmejni vodonosniki med Slovenijo in Hrvaško - območje med Kvarnerskim in Tržaškim zalivom
2002. Geologija 45/2, 311-318

Bračič Železnik, B., Prestor, J.
Izviri Ljubljanskega polja in Barja, pomembni za količinsko in kakovostno stanje telesa podzemne vode
2002. Geologija 45/2, 319-324

Brenčič, M., Rikanovič, R.
Groundwater and road network interactions - case study from Slovenia
2002. Geologija 45/2, 325-330

Buser, S.
Geološki pogoji nastanka Potočke zijalke
2002. Geologija 45/2, 331-334

Buser, S., Komac, M.
Geološka karta Slovenije 1: 250.000
2002. Geologija 45/2, 335-340

Celarc, B.
Tektonski stik med paleozojskimi in triasnimi kamninami pod Podolševo
2002. Geologija 45/2, 341-346

Dolinar, B.
Vloga mineralogije v mehaniki zemljin
2002. Geologija 45/2, 347-352

Dozet, S.
Stratigrafski razvoj julske in tuvalske podstopnje na območjih Oslice pri Muljavi
2002. Geologija 45/2, 353-358

Drobne, K., Ćosović, V., Robinson, E.
Velike miliolide zgornje krede in paleogena skozi prostor in čas
2002. Geologija 45/2, 359-366

Frančišković Bilinski, S., Bilinski, H., Tibljaš, D., Hanžel, D., Mertelj, A.
Karakterizacija sedimenata rijeka Voglajne i Savinje - preliminarni rezultati
2002. Geologija 45/2, 367-372

Gosar, M., Šajn, R., Biester, H.
Zvrsti živega srebra v tleh in podstrešnem prahu na Idrijskem
2002. Geologija 45/2, 373-378

Hlad, B.
Varstvo geoloških naravnih vrednot v Sloveniji
2002. Geologija 45/2, 379-386

Hribernik, K., Šinigoj, J., Komac, M., Šajn, R., Premru, U.
Relacijska podatkovna zbirka terenskih geoloških opazovanj
2002. Geologija 45/2, 387-392

Janež, J.
Veliki kraški izviri v zgornjem Posočju
2002. Geologija 45/2, 393-400

Janža, M., Prestor, J.
Ocena naravne ranljivosti vodonosnika v zaledju izvira Rižane po metodi SINTACS
2002. Geologija 45/2, 401-406

Jeran, Z., Jaćimović, R., Vreča, P., Brancelj, A.
Kovine in elementi v sledovih v sedimentih treh visokogorskih jezer
2002. Geologija 45/2, 407-412

Jurkovšek, B., Kolar Jurkovšek, T., Jaecks, G. S.
Makrofavna karnijskih plasti mežiškega prostora
2002. Geologija 45/2, 413-418

Kapelj, J., Terzić, J., Kapelj, S., Dolić, M.
Recent hydrogeologic study of the Vis island
2002. Geologija 45/2, 419-426

Kočevar, M., Ribičič, M.
Geološke, hidrogeološke in geomehanske raziskave plazu Slano blato
2002. Geologija 45/2, 427-432

Kolar Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Rastlinski fosili v karbonskih plasteh na trasi avtoceste pri Bizoviku
2002. Geologija 45/2, 433-438

Komac, M.
Vpliv prostorskih dejavnikov na pojavljanje plazov (analiza prekrivanja)
2002. Geologija 45/2, 439-444

Krivic, J., Brenčič, M.
Hidrogeologija Olševe
2002. Geologija 45/2, 445-450

Lapanje, A.
Hidrogeološke značilnosti termalnega vira Rimske Toplice
2002. Geologija 45/2, 451-456

Majes, B., Petkovšek, A., Logar, J.
Primerjava materialnih lastnosti drobirskih tokov iz plazov Stože, Slano blato in Strug
2002. Geologija 45/2, 457-463

Mali, N.
Opazovanje transporta vode v nezasičeni coni : primer lizimetra v Selniški Dobravi
2002. Geologija 45/2, 465-470

Mihevc, A., Bosák, P., Pruner, P., Vokal, B.
Fosilni ostanki jamske živali Marifugia cavatica v brezstropi jami v kamnolomu Črnotiče v zahodni Sloveniji
2002. Geologija 45/2, 471-474

Pavlovec, R.
Razmišljanja o slovenskih geoloških poteh
2002. Geologija 45/2, 475-478

Petrič, M., Kogovšek, J., Urbanc, J.
Projekt COST 621 "Gospodarjenje z obalnimi kraškimi vodonosniki"
2002. Geologija 45/2, 479-484

Planjšek, M., Mirtič, B., Aničić, B.
Naravovarstveno vrednotenje nahajališč miocenskih sedimentnih kamnin v kamnolomih severovzhodne Slovenije
2002. Geologija 45/2, 485-492

Pogačnik, Ž.
Korelacija parametrov, vhodnih in izhodnih podatkov pri laboratorijskem procesu žganja cementnega klinkerja
2002. Geologija 45/2, 493-498

Popit, A., Vaupotič, J.
Vpliv geološke podlage na povišanje koncentracije radona v slovenskih šolah in vrtcih
2002. Geologija 45/2, 499-504

Prestor, J., Janža, M.
Vpliv ljubljanskega odlagališča komunalnih odpadkov Barje na podzemno vodo
2002. Geologija 45/2, 505-512

Rainer, T., Herlec, U., Rantitsch, G., Sachsenhofer, R. F., Vrabec, M.
Odsevna sposobnost organske snovi v primerjavi z mineralno sestavo glinenih mineralov: primerjava sedimentov nastalih od karbona do eocena iz Alpsko - Dinarskega stika (Slovenija, Avstrija)
2002. Geologija 45/2, 513-518

Rajver, D., Ravnik, D.
Geotermična slika Slovenije - razširjena baza podatkov in izboljšane geotermične karte
2002. Geologija 45/2, 519-524

Ribičič, M., Kočevar, M.
Končna sanacija plazu Slano Blato nad Lokavcem pri Ajdovščini
2002. Geologija 45/2, 525-530

Rižnar, I., Miletić, D., Verbič, T., Horvat, A.
Srednjemiocenske kamnine severnega pobočja Gorjancev med Čatežem in Kostanjevico
2002. Geologija 45/2, 531-536

Rokavec, D.
Geološke raziskave glinišča in preiskave kakovosti glin iz okolice Pragerskega
2002. Geologija 45/2, 537-540

Svetina, M., Justin, B., Druks, P., Gosar, M.
Ocena emisij živega srebra v slovensko okolje v letu 2001
2002. Geologija 45/2, 541-546

Šajn, R.
Vpliv rudarjenja in metalurške dejavnosti na kemično sestavo tal in podstrešnega prahu v Mežiški dolini
2002. Geologija 45/2, 547-552

Šinigoj, J., Komac, M.
Geološka karta v GIS okolju
2002. Geologija 45/2, 553-558

Šolar, S. V., Strgar, I.
Izbor nahajališč mineralnih surovin za gradbeništvo za prostorske plane - primer uporabnosti geologije
2002. Geologija 45/2, 559-566

Trajanova, M.
Metamorfne kamnine v globokih vrtinah pri Mariboru
2002. Geologija 45/2, 567-572

Trček, B.
Lastnosti epikraške cone kraškega vodonosnika in njen pomen v kraški hidrogeologiji
2002. Geologija 45/2, 573-578

Trček, B., Krothe, N. C.
Vloga nezasičene cone v procesu napajanja kraškega vodonosnika
2002. Geologija 45/2, 579-584

Trotošek, S.
Geološka zgradba ozemlja severno od Šmarjeških Toplic
2002. Geologija 45/2, 585-588

Urbanc, J., Jamnik, B.
Izotopske raziskave vodnih virov Ljubljanskega barja
2002. Geologija 45/2, 589-594

Urbanc, J., Lajlar, B.
Interpretacija izvora podzemnih vod v premogovniku Velenje na osnovi izotopske sestave kisika
2002. Geologija 45/2, 595-598

Urbanc, J., Šinigoj, J., Tomše, P.
Vrednotenje ozemlja Slovenije za odlaganje radioaktivnih odpadkov z vidika geologije
2002. Geologija 45/2, 599-606

Vreča, P., Muri, G.
Izotopska sestava sedimentiranega organskega ogljika in dušika kot indikator trofičnega razvoja visokogorskih jezer v Julijskih Alpah
2002. Geologija 45/2, 607-612

Žibret, G.
Masna bilanca težkih kovin na območju Celja
2002. Geologija 45/2, 613-618

Ogorelec, B.
Vloga in perspektive geologije v Sloveniji: uvodni referat na 1. slovenskem geološkem kongresu, Črna na Koroškem 9.-11.10.2002
2002. Geologija 45/2, 623-628

Pirc, S.
1. Slovenski geološki kongres, Črna na Koroškem 9.-11.10.2002
2002. Geologija 45/2, 629-640