Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 44/2 - 2001 / Volume 44/2 - 2001
Ogorelec, B., Dozet, S.
V spomin dr. Peru Mioču
2001. Geologija 44/2, 213-216

Mlakar, I.
Paleozojski skladi na območju Lenarta nad Lušo
2001. Geologija 44/2, 217-225

Ramovš, A.
Karbonski konodonti iz apnenčevega prodnika v spodnjepermijskem kremenovem konglomeratu pri Lenartu nad Lušo
2001. Geologija 44/2, 227-228

Mlakar, I.
Uranonosna struktura Valentin-Javorje
2001. Geologija 44/2, 229-242

Mlakar, I.
Grödenska formacija na območju Radeč
2001. Geologija 44/2, 243-261

Dobruskina, I. A., Jurkovšek, B., Kolar Jurkovšek, T.
Zgornjetriasna flora iz "rabeljskih plasti" Julijskih Alp (Italija) in Karavank (Slovenija)
2001. Geologija 44/2, 263-290

Ramovš, A.
Prvo najdišče brahiopodov v vrhnjih tuvalskih apnencih (zgornji karnij) severnoalpskega hallstattskega razvoja v Julijskih Alpah
2001. Geologija 44/2, 291-294

Novak, M.
Skitijske plasti Toškega Čela
2001. Geologija 44/2, 295-303

Oblak, K.
Karnijske foraminifere iz Kuclerjevega kamnoloma na Lesnem Brdu
2001. Geologija 44/2, 305-316

van Konijnenburg van Cittert, J. H. A.
Pterophyllum (Cycadopsida) iz karnijskih plasti v Poljanski dolini
2001. Geologija 44/2, 317-323

Kralj, P.
Kalijevi glinenci v vulkanoklastičnih kamninah s Smrekovca kot stranski produkt reakcije nadomeščanja laumontita po analcimu
2001. Geologija 44/2, 325-330

Dolenec, M., Ogorelec, B.
Variabilnost izotopske sestave organskega ogljika na permsko-triasni meji v dolini Idrijce : detajlna študija
2001. Geologija 44/2, 331-340

Marjanac, T., Marjanac, L., Poljak, M., Živčić, M., Bavec, M.
Seizmiti v Srpenici - pokazatelji paleoseizmičnosti v Zgornjem Posočju
2001. Geologija 44/2, 341-350

Šajn, R.
Geokemične raziskave tal in podstrešnega prahu na območju Celja
2001. Geologija 44/2, 351-362

Šolar, S. V., Shields, D. J.
Trajnostno gospodarjenje z mineralnimi surovinami na kraških ozemljih : poročilo z NATO delavnice, Portorož 2000
2001. Geologija 44/2, 363-368