Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 43/2 - 2000 / Volume 43/2 - 2000
Cavin, L., Jurkovšek, B., Kolar Jurkovšek, T.
Stratigrafsko zaporedje zgornjekrednih ribjih združb Krasa (Slovenia)
2000. Geologija 43/2, 165-195

Dozet, S., Strohmenger, C.
Podbukovška formacija, osrednja Slovenija
2000. Geologija 43/2, 197-212

Kralj, P.
Zgornjepliocenski alkalni bazalt pri Gradu, severovzhodna Slovenija
2000. Geologija 43/2, 213-218

Kralj, P., Grad, K.
Oligocenski tufi pri Domžalah
2000. Geologija 43/2, 219-221

Caffau, M.
Biometrične analize treh vrst rodu Lapeirouseia iz campanijsko - maastrichtijskih plasti pri Stranicah (severovzhodna Slovenija)
2000. Geologija 43/2, 223-234

Šajn, R., Gosar, M., Bidovec, M.
Geokemične lastnosti tal, poplavnega sedimenta ter stanovanjskega in podstrešnega prahu na območju Mežice
2000. Geologija 43/2, 235-245

Dimkovski, T., Bidovec, M., Rokavec, D.
Ustrezno vrednotenje zalog trdnih mineralnih surovin
2000. Geologija 43/2, 247-249

Placer, L., Rajver, D., Trajanova, M., Ogorelec, B., Skaberne, D., Mlakar, I.
Vrtina Ce-2/95 v Cerknem na meji med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi
2000. Geologija 43/2, 251-266

Sovilj Legčević, J., Turk, V.
Nov pristop k interpretaciji konvencionalne karotaže naftnih vrtin
2000. Geologija 43/2, 267-292

Komac, M.
Primerjava digitalnega modela reliefa (DMR), senčenega z monokromatsko svetlobo iz stacionarnega vira in multispektralno senčenega DMR iz več smeri na območju Slovenije
2000. Geologija 43/2, 293-299

Kralj, P.
Ungarn: Bergland um Budapest, Balaton-Oberland, Südbakony von László Trunkó (Hrsg.) unter Mitarbeit von Pál Müller, Tamás Budai, Gábor Csillag und László Koloszár
2000. Geologija 43/2, 301