Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 42 - 1999 / Volume 42 - 1999
Faninger, E.
Baron Žiga Zois, zoisit in karinthin - Ob 250. letnici njegovega rojstva
1999. Geologija 42, 5-18

Pavlovec, R.
Ferdinand Seidl o Slatenski plošči pred 70 leti
1999. Geologija 42, 19-26

Ramovš, A.
Novi opisani fosili na slovenskem ozemlju, imenovani po Slovencih in slovenskih krajih
1999. Geologija 42, 27-39

Dozet, S.
Pleška baritonosna formacija, osrednja Slovenija : primerjava baritonosnih plasti in baritnih pojavov na območju Zunanjih Dinaridov
1999. Geologija 42, 41-68

Pleničar, M., Jurkovšek, B.
Rudisti iz cenomanijskih bioherm Hrušice in Nanosa
1999. Geologija 42, 69-116

Mikuž, V.
Morska ježka iz oligocenskih plasti pri Češnjici blizu Poljšice
1999. Geologija 42, 117-122

Mikuž, V.
Pereiraea gervaisi (Vézian) iz miocenskih plasti južno od Šentjerneja
1999. Geologija 42, 123-140

Mikuž, V.
Velikozobi morski pes Carcharocles megalodon (Agassiz) tudi v sreednjemiocenskih - badenijskih plasteh nad Trbovljami
1999. Geologija 42, 141-150

Kralj, P.
Apofilit iz zgornjepliocenskih vulkanoklastitov Grada v severovzhodni Sloveniji
1999. Geologija 42, 151-158

Serafimovski, T.
The Lece - Chalkidiki metallogenic zone : geotectonic setting and metallogenic features
1999. Geologija 42, 159-164

Dolenec, T., Lojen, S., Dolenec, M.
Permsko - triasna meja v dolini Idrijce (zahodna Slovenija): izotopska frakcionacija med karbonatnim in organskim ogljikom na prehodu iz perma v trias
1999. Geologija 42, 165-170

Ogorelec, B., Dolenec, T., Pezdič, J.
Izotopska sestava O in C v mezozojskih karbonatnih kamninah Slovenije - vpliv faciesa in diageneze
1999. Geologija 42, 171-205

Urbanc, J., Brancelj, A.
Sledilni poizkus v Jezeru v ledvici, dolina Triglavskih jezer
1999. Geologija 42, 207-214

Placer, L., Skaberne, D., Mlakar, I.
Strukturni pomen vrtine LK-1/88 v Nadgorici pri Ljubljani
1999. Geologija 42, 215-218

Brenčič, M., Horvat, A., Verša, D.
Koliko je služb za geologe in ali je študentov geologije preveč?
1999. Geologija 42, 219-226

Rajver, D., Ravnik, D.
Pripombe na članek: "Thermal conductivity of selected types of Slovenian natural stone" (Ana Mladenovič, Breda Mirtič, Nada Vižintin, RMZ - Materials and geoenvironment, Materiali in geookolje. 46/3, p. 539-547, Ljubljana, julij 1999)
1999. Geologija 42, 227-236

Ogorelec, B.
Izotopi in geokemijski procesi (Jože Pezdič, 1999) : [predstavitev knjige]
1999. Geologija 42, 237-240