Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 41 - 1998 / Volume 41 - 1998
Drobne, F.
V spomin Dušanu Novaku
1998. Geologija 41, 7-8

Ribičič, M.
V spomin Renatu Verbovšku
1998. Geologija 41, 9-10

Pavšič, J.
V spomin Željku Vidicu
1998. Geologija 41, 11-12

Dimkovski, T.
Geološki zavod Slovenije
1998. Geologija 41, 13-16

Dolenec, T., Buser, S., Dolenec, M.
Permsko - triasna meja v Karavankah : variabilnost izotopske sestave v karbonatnih kamninah Košutnikovega potoka in Brsnine
1998. Geologija 41, 17-27

Jurkovšek, B., Ogorelec, B., Kolar Jurkovšek, T.
Spodnjetriasne plasti pri Tehovcu (Polhograjsko hribovje)
1998. Geologija 41, 29-40

Bavec, M.
Ladinijske karbonatne in piroklastične kamnine med Jagrščami in Želinom
1998. Geologija 41, 41-69

Dozet, S.
Spodnjejursko dolomitno - apnenčevo zaporedje s premogom v Kočevskem Rogu in primerjava s sosednjimi območji
1998. Geologija 41, 71-101

Aničić, B., Ramovš, A.
Vunduški peščenjak namesto ptujskogorski peščenjak - zahodne Haloze
1998. Geologija 41, 103-108

Mikuž, V.
Clypeaster scillae Desmoulins, 1837 iz miocenskih plasti pri Podgračenem
1998. Geologija 41, 109-116

Mikuž, V.
Kitovo vretence iz miocenskih plasti v Turju blizu Dola pri Hrastniku
1998. Geologija 41, 117-125

Mikuž, V.
Nova najdba mastodontovega zoba iz bližnje okolice Ptuja
1998. Geologija 41, 127-133

Kralj, P.
Vulkanoklastične kamnine v vrtini Tdp-1/84 Trobni Dol, vzhodna Slovenija
1998. Geologija 41, 135-155

Eržen Trajanova, M.
Skrilav glinovec ali glinasti skrilavec?
1998. Geologija 41, 157-163

Skaberne, D.
Cirkon v grödenskem peščenjaku z območja Žirovskega vrha in Sovodnja
1998. Geologija 41, 165-190

Placer, L.
Strukturni pomen Posavskih gub
1998. Geologija 41, 191-221

Placer, L.
Prispevek k makrotektonski rajonizaciji mejnega ozemlja med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi
1998. Geologija 41, 223-255

Zeeh, S., Kuhlemann, J., Bechstädt, T.
Nov pogled na klasična svinčevo - cinkova rudišča v Vzhodnih Alpah (Avstrija / Slovenija) : nastanek MVT rudišč zaradi gravitacijskega toka rudonosnih raztopin na območju Alp
1998. Geologija 41, 257-273

Bidovec, M., Šajn, R., Gosar, M.
Uporaba recentnih poplavnih sedimentov v geokemičnem kartiranju Slovenije
1998. Geologija 41, 275-317

Šajn, R., Bidovec, M., Gosar, M., Pirc, S.
Geokemične raziskave tal na območju Jesenic
1998. Geologija 41, 319-338

Žlebnik, L., Drobne, F.
Pliocenski vodonosniki - pomemben vir neoporečne pitne vode za ptujsko - ormoško regijo
1998. Geologija 41, 339-354

Urbanc, J., Jamnik, B.
Izotopske raziskave podzemne vode Ljubljanskega polja
1998. Geologija 41, 355-364

Vidrih, R., Ribičič, M.
Porušitve naravnega ravnotežja v hribinah ob potresu v Posočju 12. aprila 1998in Evropska makroseizmična lestvica (EMS-98)
1998. Geologija 41, 365-410

Komac, M., Ribičič, M.
Uporaba daljinskega zaznavanja - satelitskih posnetkov v inženirski geologiji (območje Črnega Kala)
1998. Geologija 41, 411-434

Hafner, J.
Klasifikacija satelitskih posnetkov z metodami umetne inteligence
1998. Geologija 41, 435-475

Pavlovec, R.
South China Karst, I.
1998. Geologija 41, 477-478