Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 2 - 1954 / Volume 2 - 1954
Jelenc, D.
Poročilo o Geološkem zavodu v Ljubljani za leto 1953
1954. Geologija 2, 5-35

Pleničar, M.
Obmurska naftna nahajališča
1954. Geologija 2, 36-93

Rakovec, I.
O novi najdbi mastodontovih ostankov na Slovenskem
1954. Geologija 2, 94-112

Duhovnik, J.
O izvoru molibdena v svinčevem in cinkovem rudišču Mežica
1954. Geologija 2, 113-117

Hamrla, M.
Geološke razmere ob severnem robu laške sinklinale vzhodno od Savinje
1954. Geologija 2, 118-144

Barić, L.
Geological Relations along the Northern Border of the Laško Syncline East the Savinja-River1
1954. Geologija 2, 145-167

Papp, A.
Miogypsinidae aus dem Oligozän von Zagorje
1954. Geologija 2, 168-178

Berce, B.
Kremenov porfirit v ožji okolici rudnika Sv. Ana nad Tržičem
1954. Geologija 2, 179-190

Germovšek, C.
Petrografske preiskave na Pohorju v letu 1952
1954. Geologija 2, 191-210

Ramovš, A.
Karbonski konglomerati na vzhodnem obrobju Ljubljanskega polja
1954. Geologija 2, 211-220

Ramovš, A.
Mladopaleozojski skladi na Konjiški gori in južno od Žič
1954. Geologija 2, 221-224

Miklič, F.
Magnetna deklinacija v Ljubljani za leto 1954/5
1954. Geologija 2, 225-232

Grimšičar, A.
O montmorillonitnih glinah na Dolenjskem
1954. Geologija 2, 233-241

Pleničar, M., Ramovš, A.
Geološko kartiranje severovzhodno od Brežic
1954. Geologija 2, 242-253

Berce, B.
Hematitna mineralizacija v Hrastnem
1954. Geologija 2, 254-260

Germovšek, C.
Obvestilo o preiskavah prodornin v Slovenij
1954. Geologija 2, 261-268

Ramovš, A.
Geološko kartiranje specialke Ljubljana
1954. Geologija 2, 269-272

Dolenc, M.
Nahajališča manganove rude v Maroku
1954. Geologija 2, 273-296