Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 40 - 1997 / Volume 40 - 1997
Dimkovski, T.
V spomin Francu Droveniku
1997. Geologija 40, 5-6

Mioč, P.
V spomin dr. Borisu Bercetu
1997. Geologija 40, 7-9

Debeljak, I., Buser, S.
Litiotidne školjke v Sloveniji in njihov način življenja
1997. Geologija 40, 11-64

Mikuž, V.
Turridae (Neogastropoda) iz srednjemiocenskih badenijskih plasti Slovenije
1997. Geologija 40, 65-101

Ramovš, A.
Epigondolella pseudodiebeli (Kozur, 1972) (Conodonta) iz zgornjih amfiklinskih plasti nad Počami, zahodna Slovenija
1997. Geologija 40, 103-107

Ramovš, A.
Dva nova zgornjekarbonska petalodontna zoba (Chondrichthyes) iz Karavank Slovenije
1997. Geologija 40, 109-112

Sgrosso, A., Esposito, P.
The occurrence of Salpingoporella milovanovici Radoičić (Dasycladales) in the Cenomanian of south Apenninies and Dinarides
1997. Geologija 40, 113-117

Petek, T.
Skitske in anizijske plasti v kamnolomu pri Hrastenicah in pomembne najdbe zgornjeanizijskih fosilov
1997. Geologija 40, 119-151

Dozet, S., Šribar, L.
Spodnjekredna plitvomorska sedimentacija, favna in flora na Dinarski karbonatni platformi med Logatcem, Krko in Kolpo (južnovzhodna Slovenija)
1997. Geologija 40, 153-185

Dozet, S., Šribar, L.
Biostratigrafija plitvovodnih jurskih plasti južnovzhodne Slovenije
1997. Geologija 40, 187-221

Ramovš, A.
Zgornjetriasna konodontna stratigrafija v Sloveniji. Rezultati lastnih raziskav
1997. Geologija 40, 223-232

de Capoa, P., Polovder, S., Radoičić, R.
Integrated biostratigraphy of the Novi Pazar Campanian/Maastrichtian sequence (Vardar Zone)
1997. Geologija 40, 233-240

Radovanović, Z., Popović, D., Jovanović, R., Jovanović, D.
Graniti Straže i njihova sedimentna povlata (JZ Srbija)
1997. Geologija 40, 241-245

Kralj, P.
Zeoliti v vulkanoklastičnih kamninah smrekovškega podgorja (severna Slovenija)
1997. Geologija 40, 247-281

Jančev, S.
Zn-rich pyroxenes from the ore occurences in the mixed series in the upper part of the Babuna River, Macedonia
1997. Geologija 40, 283-289

Razinger, B.
Wocheinit - boksit iz Bohinja
1997. Geologija 40, 291-298

Kralj Pavlovec, J.
Primer uporabe naravnega kamna na objektih Eda Mihevca
1997. Geologija 40, 299-303

Placer, L., Čar, J.
Zgradba Blegoša med Notranjimi in Zunanjimi Dinaridi
1997. Geologija 40, 305-323

Jelen, B., Márton, E., Fodor, L., Báldi, M., Čar, J., Rifelj, H., Skaberne, D., Vrabec, M.
Paleomagnetska, tektonska in stratigrafska korelacija terciarja vzdolž periadriatske cone v Sloveniji in srednjemadžarske tektonske cone (Predhodno obvestilo)
1997. Geologija 40, 325-331