Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 39 - 1996 / Volume 39 - 1996
Buser, S.
V spomin prof. dr. Jožetu Duhovniku
1996. Geologija 39, 5-7

Dimkovski, T.
Ob 50. obletnici Geološkega zavoda za Slovenijo
1996. Geologija 39, 9-11

Debeljak, I.
Ontogenetski razvoj zobovja pri jamskem medvedu
1996. Geologija 39, 13-77

Ramovš, A.
Solenopora ladinica n. sp. in Solenopora suhadolica n. sp. (rdeče alge) in Paragondolella ? trammeri (Kozur, 1972) (Conodonta) iz ladinija (srednji trias) pri Suhadolah, vzhodno od Ljubljane
1996. Geologija 39, 79-90

Pejović, D.
Pironaea buseri n. sp. from olistostromal breccia of Paleocene flysch by Anhovo
1996. Geologija 39, 91-95

Grad, K., Dozet, S., Petrica, R., Rijavec, L.
Psevdosoteške plasti s premogom v vrtini Tdp-1/84 Trobni Dol (vzhodne Posavske gube)
1996. Geologija 39, 97-118

Dozet, S.
Ambruške plasti in njihov pomen za interpretacijo neokomskih paleogeografskih, evstatičnih in tektonskih razmer na območju Suhe Krajine (Slovenija)
1996. Geologija 39, 119-131

Ogorelec, B., Buser, S.
Razvoj dachsteinskega apnenca na Krnu v Julijskih Alpah
1996. Geologija 39, 133-157

Kralj, P.
Litofacialne značilnosti smrekovških vulkanoklastitov (severna Slovenija)
1996. Geologija 39, 159-191

Skaberne, D.
Interpretacija sedimentacijskega okolja na osnovi porazdelitve velikosti zrn peščenjakov grödenske formacije na območju med Cerknim in Smrečjem, Slovenija
1996. Geologija 39, 193-214

Ogorelec, B., Jurkovšek, B., Šatara, D., Barić, G., Jelen, B., Kapović, B.
Potencialnost karbonatnih kamnin za nastanek ogljikovodikov v zahodni Sloveniji
1996. Geologija 39, 215-237

Premru, U.
Recentna tektonska aktivnost Krške udorine
1996. Geologija 39, 239-281

Placer, L.
O premiku ob Savskem prelomu
1996. Geologija 39, 283-287

Placer, L.
Pecin nariv ob Periadriatskem lineamentu
1996. Geologija 39, 289-302

Jelen, B.
Prispevki slovenskih geologov v časopisu Delo
1996. Geologija 39, 305-306