Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 37/38 - 1994/95 / Volume 37/38 - 1994/95
Buser, S.
V spomin prof. Dr. Franzu Kahlerju. Objavljena dela prof. Dr. Franza Kahlerja
1994/95. Geologija 37/38, 7-21

Buser, S., Debeljak, I.
Spodnjejurske plasti s školjkami v južni Sloveniji
1994/95. Geologija 37/38, 23-62

Pohar, V., Recek, H.
Zobje fosilnih slonov iz osteološke zbirke Oddelka za geologijo Univerze v Ljubljani
1994/95. Geologija 37/38, 63-85

Caffau, M., Pugliese, N., Pleničar, M.
Favnistični razvoj mehkužcev v cenomanijskem stratigrafskem zaporedju pri Vižovljah (Tržaški Kras, Italija)
1994/95. Geologija 37/38, 87-121

Caffau, M., Pleničar, M.
Preliminary biometrical analysis on three similar hippuritid species
1994/95. Geologija 37/38, 123-140

Ramovš, A.
Zgornjefassanski (srednjetriasni) konodonti iz apnencev južno od Slugova
1994/95. Geologija 37/38, 141-151

Buser, S., Forke, H. C.
Lower Permian conodonts from the Karavanke Mts. (Slovenia)
1994/95. Geologija 37/38, 153-171

Kozur, H. W., Ramovš, A., Wang, C., Zakharov, Y. D.
The importance of Hindeodus parvus (Conodonta) for the definition of the Permian-Triassic boundary and evaluation of the proposed sections for a global stratotype section and point (GSSP) for the base of the Triassic
1994/95. Geologija 37/38, 173-213

Dozet, S., Strohmenger, C.
Late Malm carbonate breccias at Korinj and their significance for eustacy and tectonics (Central Slovenia)
1994/95. Geologija 37/38, 215-223

Aničić, B., Ogorelec, B.
Badenijski rodolit na Kozjanskem
1994/95. Geologija 37/38, 225-249

Skaberne, D.
Rečni sedimenti in njihovi sedimentacijski modeli
1994/95. Geologija 37/38, 251-269

Zupančič, N.
Minerali pohorskega magmatskega masiva
1994/95. Geologija 37/38, 271-303

Uhan, J.
Metodološki prispevek h geokemični razčlenitvi premogovih plasti
1994/95. Geologija 37/38, 305-319

Mlakar, I.
O marijareškem živosrebrnem rudišču ter njegovi primerjavi z Litijo in Idrijo z aspekta tektonike plošč
1994/95. Geologija 37/38, 321-376

Mlakar, I.
Nekaj novih podatkov o rudiščih Češnjice in Zlatenek
1994/95. Geologija 37/38, 377-390

Brenčič, M.
Konceptualni model razvoja krasa
1994/95. Geologija 37/38, 391-414

Novak, D.
Podzemeljske vode v Kamniških in Savinjskih Alpah
1994/95. Geologija 37/38, 415-435

Brezigar, A., Tomšič, B., Štern, J., Rašković, G.
Georadar - visokoločljiva geofizikalna elektromagnetna naprava
1994/95. Geologija 37/38, 437-458

Brezigar, A., Trajanova, M.
Karotažne krivulje v metamorfnih kamninah pri Mariboru
1994/95. Geologija 37/38, 459-481

Gosar, A.
Modeliranje refleksijskih seizmičnih podatkov za podzemno skladiščenje plina v strukturah Pečarovci in Dankovci - Murska depresija
1994/95. Geologija 37/38, 483-549

Placer, L.
O zgradbi Soviča nad Postojno
1994/95. Geologija 37/38, 551-560

Faninger, E.
Sodelovanje barona Žiga Zoisa in Valentina Vodnika na področju geoloških znanosti
1994/95. Geologija 37/38, 561-564

Gosar, A.
Mednarodni tečaj o uporabi seizmičnih metod pri raziskavah za ogljikovodike (Miramar pri Trstu, 8.-19. November 1993)
1994/95. Geologija 37/38, 565-566

Jurkovšek, B., Kolar Jurkovšek, T.
V spomin mag. Luki Šribarju, 1965-1996. Bibliografija mag. Luke Šribarja
1994/95. Geologija 37/38, 581-583