Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 36 - 1994 / Volume 36 - 1994
Senowbari Daryan, B., Ingavat Helmcke, R.
Sponge assemblage of some Upper Permian reef limestones from Phrae province (Northern Thailand)
1994. Geologija 36, 5-59

Kolar Jurkovšek, T.
Karnijski mikrofosili iz Bevškega
1994. Geologija 36, 61-67

Ramovš, A.
Epigondolella abneptis and E. spatulata in the Lower Norian in the central Kamnik Alps, Slovenia
1994. Geologija 36, 69-74

Jurkovšek, B., Kolar Jurkovšek, T.
Fosilne želve v Sloveniji
1994. Geologija 36, 75-93

Pohar, V., Kotnik, J.
Alpski svizec iz Matjaževih kamer
1994. Geologija 36, 95-117

Šribar, L., Pavšič, J.
Primerjava biocenoze in tenatocenoze iz morskih opazovalnih postaj med Istrskim polotokom in delto reke Pad
1994. Geologija 36, 119-156

Flügel, E., Ramovš, A., Bucur, I. I.
Middle Triassic (Anisian) Limestones from Bled, Northwestern Slovenia : Microfacies and Microfossils
1994. Geologija 36, 157-181

Pleničar, M., Dozet, S.
Contribution to the Knowledge of Upper Cretaceous Beds in Kočevje and Gorski Kotor Area (NW Dinarides)
1994. Geologija 36, 183-194

Jurkovšek, B.
Karnijske plasti s školjkami južno od Rovt
1994. Geologija 36, 195-205

Žlebnik, L.
Geološke posebnosti pleistocenskih zasipov na Gorenjskem
1994. Geologija 36, 207-210

Žorž, M.
Pyroelectrically caused twisting of quartz crystals
1994. Geologija 36, 211-222

Andjelov, M.
Rezultati radiometričnih in geokemičnih meritev za karto naravne radioaktivnosti Slovenije
1994. Geologija 36, 223-248

Mlakar, I.
O problematiki Litijskega rudnega polja
1994. Geologija 36, 249-338