Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 35 - 1992 / Volume 35 - 1992
Pleničar, M.
Marini Kralj - Kapljevi ob njenem slovesu
1992. Geologija 35, 5

Jamnik, A., Ramovš, A.
Holoturijski skleriti in konodonti v zgornjekarnijskih (tuvalskih) in norijskih apnencih osrednjih Kamniških Alp
1992. Geologija 35, 7-63

Pleničar, M.
Apricardia pachiniana Sirna iz spodnjega dela liburnijskih plasti pri Divači (Tržaško-Komenska planota)
1992. Geologija 35, 65-68

Pavlovec, R.
Zanimiv polž Xenophora sp. iz Istre
1992. Geologija 35, 69-72

Ramovš, A., Šribar, L.
Cordevolski greben na Menini
1992. Geologija 35, 73-80

Ogorelec, B., Rothe, P.
Mikrofacies, diageneza in geokemija dachsteinskega apnenca ter glavnega dolomita v jugozahodni Sloveniji
1992. Geologija 35, 81-181

Žorž, M.
Hyalophane twins from Zagradski potok in Central Bosnia
1992. Geologija 35, 183-206

Niedermayr, G., Hinterlechner Ravnik, A., Faninger, E.
Mineralizirane alpske razpoke na Pohorju
1992. Geologija 35, 207-223

Harrer, A., Hinterlechner Ravnik, A., Niedermayr, G.
Novo odkritje akvamarina v opuščenem kamnolomu severno od Slovenske Bistrice na vzhodnem Pohorju, Slovenija
1992. Geologija 35, 225-227

Mlakar, I., Skaberne, D., Drovenik, M.
O geološki zgradbi in orudenju v karbonskih kameninah severno od Litije
1992. Geologija 35, 229-286

Drovenik, M.
Prispevek k poznavanju rudnih klastov iz rudnega telesa Novo okno v bakrovem rudišču Bor
1992. Geologija 35, 287-318

Novak, D., Rogelj, J.
Hidrogeološke raziskave zaledja izvira Šumetac ob Kolpi
1992. Geologija 35, 319-328

Novak, D.
Avtocesta Razdrto-Divača-Sežana in njen vpliv na podzemeljske vode na Krasu
1992. Geologija 35, 329-336