Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 26 - 1983 / Volume 26 - 1983
Ramovš, A., Kochansky Devidé, V.
Marko Vincenc Lipold (1816-1883), prvi slovenski geolog in šolani montanist. Ob 100-letnici smrti
1983. Geologija 26, 5-21

Ramovš, A.
Počastitev Marka Vincenca Lipolda ob stoti obletnici njegove smrti
1983. Geologija 26, 23-24

Ramovš, A.
Spominska plošča M. V. Lipolda v Mozirju
1983. Geologija 26, 25

Jurkovšek, B.
Fassanske plasti z daonelami v Sloveniji
1983. Geologija 26, 29-70

Pohar, V.
Poznoglacialna favna iz Lukenjske jame
1983. Geologija 26, 71-107

Hahn, G., Hahn, R.
Nov prispevek o gželijskih trilobitih v zahodnih Karavankah
1983. Geologija 26, 109-115

Goričan, Š.
Radiolariji v jurskem meljevcu med Perblo in Tolminskimi Ravnami
1983. Geologija 26, 117-145

Krivic, P.
Obdelava črpalnih poizkusov v kraškem vodonosniku
1983. Geologija 26, 149-186

Grafenauer, S., Duhovnik, J., Strmole, D.
Triadne magmatske kamnine vzhodne Slovenije
1983. Geologija 26, 189-241