Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 24/1 - 1981 / Volume 24/1 - 1981
Budkovič, T.
Raziskave na Žirovskem vrhu po modelu geokemične celice
1981. Geologija 24/1, 7-23

Placer, L.
Geološka zgradba jugozahodne Slovenije
1981. Geologija 24/1, 27-60

Premru, U., Dimkovski, T.
Škofjeloška obročasta struktura
1981. Geologija 24/1, 61-71

Faninger, E.
Glinenci ravenskih pegmatitov
1981. Geologija 24/1, 75-87

Ramovš, A., Kochansky Devidé, V.
Karbonske in permske plasti pri Logu v Julijskih Alpah
1981. Geologija 24/1, 91-107

Dozet, S., Šribar, L.
Biostratigrafija jurskih plasti južno od Prezida v Gorskem kotaru
1981. Geologija 24/1, 109-126

Šercelj, A.
Pelod v kvartarnih sedimentih Soške doline
1981. Geologija 24/1, 129-147

Žlebnik, L.
Hidrogeološki pogoji za gradnjo elektrarne Mavčiče
1981. Geologija 24/1, 151-167

Mencej, Z.
Aluvialni vršaj Želimeljščice : Prvo obvestilo
1981. Geologija 24/1, 169-171