Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 1 - 1953 / Volume 1 - 1953
Duhovnik, J.
Vasilij Vasiljevič Nikitin - in memoriam
1953. Geologija 1, 5-10

Jelenc, D.
O raziskovanju mineralnih surovin v LR Slovenij
1953. Geologija 1, 11-36

Munda, M.
Geološko kartiranje med Hrastnikom in Laškim
1953. Geologija 1, 37-89

Ramovš, A.
O stratigrafskih in tektonskih razmerah v borovniški dolini in njeni okolici
1953. Geologija 1, 90-110

Pleničar, M.
Prispevek h geologiji Cerkniškega polja
1953. Geologija 1, 111-119

Germovšek, C.
Zgornjekredni klastični sedimenti na Kočevskem in v bližnji okolici
1953. Geologija 1, 120-134

Germovšek, C.
Kremenov keratofir pri Veliki Pirešici
1953. Geologija 1, 135-168

Jelenc, D.
Nekatere značilnosti orudenenja v rudišču Rute
1953. Geologija 1, 169-181

Duhovnik, J.
Prispevek h karakteristiki magmatskih kamenin Črne gore, njihova starost in razmerje do triadnih magmatskih kamenin v Sloveniji
1953. Geologija 1, 182-224

Drovenik, M.
O izvoru rudnih mineralov v borskem rudniku
1953. Geologija 1, 225-240

Hamrla, M.
Prispevek h geologiji produktivnega senona na področju Grdeličke klisure v Južni Srbiji
1953. Geologija 1, 243-261

Kolenko, Š.
Poročilo o Geološkem zavodu LRS od ustanovitve do leta 1952
1953. Geologija 1, 262-283

Germovšek, C.
Obvestilo o geološkem kartiranju lista Novo mesto 1 (Trebnje), 2 (Novo mesto), 3 (Kočevje) v letih 1950 in 1951
1953. Geologija 1, 284-287

Šlebinger, C.
Obvestilo o kartiranju lista Cerknica 1 in 2
1953. Geologija 1, 288-292

Šlebinger, C.
Obvestilo o kartiranju lista Maribor 4 in Murska Sobota 3
1953. Geologija 1, 293-297

Pleničar, M.
Obvestilo o geološkem kartiranju lista Vrhnika 3 in 4
1953. Geologija 1, 298-299

Grimšičar, A.
Obvestilo o raziskavanju pleistocena v radovljiški kotlini
1953. Geologija 1, 300-301

Ramovš, A., Germovšek, C.
Poročilo o ustanovitvi in delu Geološkega društva v Ljubljani
1953. Geologija 1, 302-303