Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 23/2 - 1980 / Volume 23/2 - 1980
Čadež, F.
Najmlajše diskordantne sedimentne kamenine na karbonskih plasteh v Idriji
1980. Geologija 23/2, 163-172

Mlakar, I.
O starosti spodnjega dela psevdoziljskih skladov na Cerkljanskem
1980. Geologija 23/2, 173-176

Jelen, B., Lapajne, V., Pavšič, J.
Nanoplankton in dinoflagelati iz oligocenskih plasti na Homu pri Radmirju
1980. Geologija 23/2, 177-188

Grad, K., Ogorelec, B.
Zgornjepermske, skitske in anizične kamenine na žirovskem ozemlju
1980. Geologija 23/2, 189-220

Budkovič, T.
Sedimentološka kontrola uranove rude na Žirovskem vrhu
1980. Geologija 23/2, 221-226

Premru, U.
Geološka zgradba osrednje Slovenije
1980. Geologija 23/2, 227-278

Čar, J., Juren, A.
Šmihelska tektonska krpa
1980. Geologija 23/2, 279-283

Bidovec, M.
Antimonovo rudišče Lepa njiva
1980. Geologija 23/2, 285-313

Lapajne, J.
Poskus transformacije geoelektrične karte
1980. Geologija 23/2, 315-322

Placer, L.
Nova grafična izvedba števne mreže
1980. Geologija 23/2, 323-328