Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 22/1 - 1979 / Volume 22/1 - 1979
Holzer, H. L., Ramovš, A.
Nove spodnjepermske rugozne korale v Karavankah
1979. Geologija 22/1, 1-20

Ramovš, A., Kochansky Devidé, V.
Karbonske in permske plasti v severnih Julijskih Alpah
1979. Geologija 22/1, 21-54

Dozet, S.
Karnijske plasti južno in zahodno od Ljubljanskega barja
1979. Geologija 22/1, 55-70

Gaździcki, A., Kozur, H., Mock, R.
The Norian-Rhaetian boundary in the light of micropaleontological data
1979. Geologija 22/1, 71-111

Šribar, L.
Biostratigrafija mejnih plasti med juro in kredo v južni Sloveniji
1979. Geologija 22/1, 113-116

Vesel, J.
Repen
1979. Geologija 22/1, 117-126

Lapajne, J.
Indirect geophysical model of Istrian bauxite deposits
1979. Geologija 22/1, 127-188