Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 21/1 - 1978 / Volume 21/1 - 1978
Astafieva Urbajtis, K. A., Ramovš, A.
Zgornjekarbonska (gželijskem) favna v Javorniškem rovtu
1978. Geologija 21/1, 5-34

Flügel, H. W., Ramovš, A.
Novi rod Acanthochaetetes sloveniensis
1978. Geologija 21/1, 35-40

Krivic, K., Stojanovič, B.
Konodonti v triadnem apnencu pri Prikrnici
1978. Geologija 21/1, 41-46

Ramovš, A.
Zgornjekarnijski in spodnjenoriški konodonti v okolici Mirne na Dolenjskem
1978. Geologija 21/1, 47-60

Cigale, M.
Karnijske plasti v okolici Idrije
1978. Geologija 21/1, 61-75

Hinterlechner Ravnik, A.
Kontaktnometamorfne kamenine v okolici Črne pri Mežici
1978. Geologija 21/1, 77-80

Faninger, E., Štrucl, I.
Granitni in tonalitni pas v Vzhodnih Karavankah
1978. Geologija 21/1, 81-87

Žlebnik, L.
Kras na konglomeratnih terasah ob Zgornji Savi in njenih pritokih
1978. Geologija 21/1, 89-91

Molnar, F., Rothe, P., Förstner, U., Štern, J., Ogorelec, B., Šercelj, A., Culiberg, M.
Blejsko in Bohinjsko jezero- Izvor, porazdelitev in onesnaženje recentnih sedimentov
1978. Geologija 21/1, 93-164