Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 20 - 1977 / Volume 20 - 1977
Pleničar, M.
Rudisti v krednih skladih Slovenije
1977. Geologija 20, 5-31

Pavšič, J.
Nanoplankton v zgornjekrednih in paleocenskih plasteh na Goriškem
1977. Geologija 20, 33-83

Čar, J., Čadež, F.
Klastični vložki v srednjetriadnem dolomitu na Idrijskem
1977. Geologija 20, 85-106

Hinterlechner Ravnik, A., Moine, B.
Geokemične značilnosti metamorfnih kamnin na Pohorju
1977. Geologija 20, 107-140

Placer, L., Čar, J.
Srednjetriadna zgradba idrijskega ozemlja
1977. Geologija 20, 141-166

Premru, U., Ogorelec, B., Šribar, L.
O geološki zgradbi Dolenjske
1977. Geologija 20, 167-192

Mioč, P.
Geološka zgradba Dravske doline med Dravogradom in Selnico
1977. Geologija 20, 193-230

Dozet, S.
Triadne plasti na listu Delnice
1977. Geologija 20, 231-246

Hamrla, M.
Zlatonosna pokrajina Adola, Etiopija
1977. Geologija 20, 247-282

Škerlj, J.
Murski prod kot naravni vir industrijskega kremena
1977. Geologija 20, 283-287

Čadež, F.
Sadra in anhidrit na Idrijskem
1977. Geologija 20, 289-301