Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 19 - 1976 / Volume 19 - 1976
Krivic, K., Premru, U.
Konodonti iz srednjetriadnih plasti pri Gornjem Mokronogu
1976. Geologija 19, 9-27

Cigale, M., Ramovš, A., Végh Neubrandt, E.
Triadomegalodon idrianus n. sp. iz zgornjekarnijskih plasti pri Idriji
1976. Geologija 19, 29-34

Ramovš, A., Jurkovšek, B.
Srednjekarbonski prodniki v trogkofelskem konglomeratu pri Podlipoglavu
1976. Geologija 19, 35-44

Mitrevski, G., Pavšič, J.
Zgornja kreda nad Savo pri Zagorju
1976. Geologija 19, 45-52

Rijavec, L.
Biostratigrafija miocena v Slovenskih goricah
1976. Geologija 19, 53-82

Pavlovec, R.
Patologija numulitin
1976. Geologija 19, 83-106

Pohar, V.
Marovška zijalka
1976. Geologija 19, 107-123

Ogorelec, B., Šribar, L., Buser, S.
O litologiji in biostratigrafiji volčanskega apnenca
1976. Geologija 19, 125-151

Faninger, E.
Karavanški tonalit
1976. Geologija 19, 153-210

Premru, U.
Neotektonika vzhodne Slovenije
1976. Geologija 19, 209-249

Iskra, M.
O pirešičkem vulkanizmu
1976. Geologija 19, 251-257

Štern, J., Förstner, U.
Težke kovine v rečni usedlini Save in njenih pritokih
1976. Geologija 19, 259-274

Lapajne, J.
O geoelektričnem raziskovanju pokritih geoloških struktur
1976. Geologija 19, 275-285

Lapajne, J.
Poskus količinskega vrednotenja strujnih potencialov
1976. Geologija 19, 287-290

Ravnik, D.
Kameninska podlaga Planinskega polja
1976. Geologija 19, 291-315