Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 18 - 1975 / Volume 18 - 1975
Khan, M., Pavlovec, R., Pavšič, J.
Eocene microfossils from Podgrad
1975. Geologija 18, 9-60

Pavlovec, R.
Razvojni nizi in taksonomska problematika numulitin
1975. Geologija 18, 61-73

Premru, U.
Starost ponikvanskih skladov
1975. Geologija 18, 75-86

Mioč, P., Šribar, L.
Jurski skladi v severnih Karavankah
1975. Geologija 18, 87-98

Ramovš, A.
Kamenotvorna Glomospira densa (Pantić) v aniziju pri Konjšici
1975. Geologija 18, 99-104

Ramovš, A.
Zgornjekarnijski skladi pri Mirni na Dolenjskem
1975. Geologija 18, 105-106

Drovenik, M., Strmole, D., Čar, J.
Langobardske kaolinitne usedline v idrijskem rudišču
1975. Geologija 18, 107-155

Čar, J.
Olistostrome v idrijskem srednjetriadnem tektonskem jarku
1975. Geologija 18, 157-183

Ogorelec, B., Premru, U.
Sedimentne oblike triadnih karbonatnih kamenin v osrednjih Posavskih gubah
1975. Geologija 18, 185-196

Placer, L., Čar, J.
Rekonstrukcija srednjetriadnih razmer na idrijskem prostoru
1975. Geologija 18, 197-209

Mlakar, I.
Paleomorfologija potoka Zala
1975. Geologija 18, 211-213

Kuščer, D.
Ali so Posavske gube zgrajene iz krovnih narivov?
1975. Geologija 18, 215-222

Premru, U.
Posavske gube so zgrajene iz narivov
1975. Geologija 18, 223-229

Škerlj, J., Čebulj, A., Štern, J., Vesel, J.
Industrijski minerali in kamnine v Sloveniji
1975. Geologija 18, 231-242

Vesel, J., Škerlj, J., Čebulj, A., Grimšičar, A.
Nahajališča okrasnega kamna v Sloveniji
1975. Geologija 18, 243-258

Žlebnik, L.
Hidrogeološke razmere na Sorškem polju
1975. Geologija 18, 259-288

Breznik, M.
Podtalnica Iškega vršaja
1975. Geologija 18, 289-309

Nosan, A.
Nov vrelec mineralne vode v Spodnji Kostrivnici
1975. Geologija 18, 311-313

Lapajne, J.
Geofizikalne raziskave na območju Čateških Toplic
1975. Geologija 18, 315-324

Ravnik, D.
Električno sondiranje vzdolž trase avtomobilske ceste prek Ljubljanskega barja
1975. Geologija 18, 325-338

Lapajne, J.
Geofizikalne raziskave vodonosnikov v Sloveniji
1975. Geologija 18, 339-355

Buser, S.
Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Tolmin
1975. Geologija 18, 357-359

Premru, U.
Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Ljubljana
1975. Geologija 18, 360-362

Mioč, P.
Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Ravne
1975. Geologija 18, 363-365

Dozet, S.
Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Delnice
1975. Geologija 18, 366-369

Iskra, M., Drovenik, F., Štrucl, I.
Geološke raziskave svinca in cinka
1975. Geologija 18, 370-371

Krošl Kuščer, N.
Geološka prospekcija ozemlja občine Šentjur pri Celju
1975. Geologija 18, 372-372